Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-13/2012-M
Doplnená
14 222 216,86 € Slovenská národná galéria Úrad vlády Slovenskej republiky
28. Január 2016
Zmluva o poskytovaní príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2016
MK-7/2016/M
Doplnená
15 000 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Fond na podporu umenia
20. Január 2017
Zmluva o poskytovaní príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2017
MK-6/2017/M
15 000 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Fond na podporu umenia
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na roky 2023 - 2027
MK-146/2023/M
Doplnená
15 000 000,00 € Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. Ministerstvo kultúry SR
30. September 2013
Rámcová dohoda
MK-66/2013/M
14 912 000,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Ministerstvo kultúry SR
14. Apríl 2020
Zmluva č. MK- 4/2020/M o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2020
MK-4/2020/M
Doplnená
13 489 760,00 € Audiovizuálny fond Ministerstvo kultúry SR
9. Január 2024
Zmluva o o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2024
MK-178/2023/M
12 600 000,00 € Audiovizuálny fond Ministerstvo kultúry SR
24. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2023 uzatvorená podľa § 29 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
MK-6/2023/M
Doplnená
12 290 000,00 € Audiovizuálny fond Ministerstvo kultúry SR
27. Január 2022
Zmluva č. MK-1/2022/M o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2022 uzatvorená podľa § 29 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
MK-1/2022/M
Doplnená
12 010 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Audiovizuálny fond
11. Február 2021
Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu
MK-96/2020/M
Doplnená
11 720 000,00 € Audiovizuálny fond Ministerstvo kultúry SR
25. Január 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-12/2012-M
Doplnená
9 333 051,18 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
16. December 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-141/2020/SOIROPPO3-302031ABF8
MK-141/2020/SOIROPPO3-302031ABF8
Doplnená
10 185 653,54 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
6. Október 2014
Rámcová dohoda č. MK-65/2014/M
MK-65/2014/M
10 151 000,00 € ZSE Energia, a.s. Ministerstvo kultúry SR
5. Apríl 2011
Dodatok č. 2 ev. č. MK-19/11/M na rok 2011 k zmluve ev. č. MK-77/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 - 2014
Dodatok č. 2 ev. č. MK-19/11/M na rok 2011 k zmluve ev. č. MK-77/09/M
10 000 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
21. December 2011
Dodatok č. 3 na rok 2012 ev.č.:MK-114/11/M k Zmluve č. MK-77/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010-2014
MK-114/11/M
10 000 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Rozhlas a televízia Slovenska, ako právny nástupca Slovenskej televízie podľa § 23 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
13. Január 2017
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2017
MK-2/2017/M
Doplnená
5 468 292,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Audiovizuálny fond
16. December 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-146/2020/SOIROPPO3-302031ABF7
MK-146/2020/SOIROPPO3-302031ABF7
Doplnená
9 399 517,11 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
13. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania
MK-83/2019/M
9 000 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Rozhlas a televízia Slovenska
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2024
MK-5/2024/M
8 800 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Ministerstvo kultúry SR
31. Máj 2019
Rámcová dohoda 19K000007 na zabezpečenie stravovacích kariet pre zamestnancov rezortu kultúry
MK-68/2019/M
Doplnená
8 460 640,00 € DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. Ministerstvo kultúry SR