Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. December 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4961/2019-423
269 700,00 € Best Deal Slovakia s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
13. November 2015
Zmluva o dielo
MK-56/2015/M
269 520,00 € DIMANO, a. s. Ministerstvo kultúry SR
15. December 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4956/2021-451
265 000,00 € Eduard Čenteš Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
30. Máj 2013
Zmluva o dielo
MK-37/2013/M
262 139,00 € KVANT spol. s r.o. Ministerstvo kultúry SR
23. December 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4180/2019/1.6
MK-4180/2019/1.6
255 287,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Spišská Nová Ves Ministerstvo kultúry SR
19. September 2017
Čiastková zmluva na poskytovanie služieb č. C05I170471
MK-46/2017/M
Doplnená
256 781,38 € ENGIE Services a.s. Ministerstvo kultúry SR
21. Jún 2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-91/2019/M
252 000,00 € VERTIGO, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
10. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2216012005201
Z2216012005201
Doplnená
250 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. September 2013
Čiastková zmluva na poskytovanie služieb č. CF/072/13
MK-68/2013/M
Doplnená
249 710,40 € COFELY a.s. Ministerstvo kultúry SR
17. Október 2022
Rámcová dohoda na zabezpečenie leteckej prepravy a súvisiacich služieb
MK-136/2022/M
249 600,00 € Faveo s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
2. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-66/2023/SOIROPPO3-302031H189_CZ
MK-ZP-66/2023/SOIROPPO3-302031H189_CZ
249 560,00 € Dalno s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
11. September 2015
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2015
MK-41/2015/M
Doplnená
240 500,00 € Fond na podporu umenia Ministerstvo kultúry SR
27. September 2018
ZMLUVA O PARTNERSTVE
MK-65/2018/M
239 807,56 € Úrad pre normalizaciu, metrologiu a skusobnictvo SR Ministerstvo kultúry SR
14. September 2012
Čiastková zmluva na poskytovanie služieb č. CF/066/12
MK- 101/2012/M
Doplnená
231 868,00 € COFELY, a.s. Ministerstvo kultúry SR
24. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-6915/2012/4.1.3
230 000,00 € Asociácia Divadelná Nitra Ministerstvo kultúry SR
13. Október 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Mzdové zabezpečenie pracovníkov podieľajúcich sa na oprávnených činnostiach v rámci OPIS PO2 na SORO MK SR v 2. polroku 2015, č. 1124/2015
MK-04/2015-SORK
Doplnená
228 810,69 € Ministerstvo kultúry SR Úrad vlády Slovenskej republiky
25. Február 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-05/2022/SOIROPPO3-302031G379
MK-ZP-05/2022/SOIROPPO3-302031G379
228 390,00 € WP-TRADE, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
3. Máj 2021
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-08/2021/SOIROPPO3-302031G686
MK-ZP-08/2021/SOIROPPO3-302031G686
228 000,00 € Kamenárstvo Maniš, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
12. September 2014
Čiastková zmluva na poskytovanie služieb č. CF/151/14
MK-62/2014/M
227 488,18 € COFELY a.s. Ministerstvo kultúry SR
11. September 2015
Čiastková zmluva na poskytovanie služieb č. C6S15122, č. MK-42/2015/M
MK-42/2015/M
Doplnená
298 955,38 € COFELY a.s. Ministerstvo kultúry SR