Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-59/2022/SOIROPPO3-302031H159
MK-ZP-59/2022/SOIROPPO3-302031H159
227 390,00 € MIGI, spol. s r.o. Ministerstvo kultúry SR
21. September 2020
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-07-2020/SOIROPPO3-302031F765
MK-ZP-07-2020/SOIROPPO3-302031F765
222 000,00 € Comitium, spol. s r.o. Ministerstvo kultúry SR
27. September 2022
Zmluva o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19860
MK-4750/2022-323/19860
Doplnená
542 447,41 € Obec Bzovík Ministerstvo kultúry SR
29. Jún 2012
Dodatok č. 02 k poistnej zmluve č. 905-17266-11 o poistení živelnom, o poistení pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou, o poistení zodpovednosti za škodu
MK-81/2012/M
221 071,54 € Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Ministerstvo kultúry SR
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7084/2022-180
220 000,00 € Obec Horné Obdokovce Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
23. September 2022
Zmluva o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19841
MK-4750/2022-323/19841
Doplnená
452 707,32 € Združenie na záchranu hradu Revište Ministerstvo kultúry SR
23. September 2022
Zmluva o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19855
MK-4750/2022-323/19855
Doplnená
406 838,65 € Združenie na záchranu hradu Šášov Ministerstvo kultúry SR
23. September 2022
Zmluva o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19838
MK-4750/2022-323/19838
Doplnená
408 553,74 € Občianske združenie Hrad Markušovce Ministerstvo kultúry SR
8. Apríl 2015
Kúpna zmluva
MK-7/2015/M
218 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Doc. MUDr. Peter Špalek a spol.
20. Október 2023
Dodatok č.02 - Zmluva o spolupráci NP Ľudia a hrady
D01_MK-14/2023-323/9783
215 196,62 € ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU ZBOROVSKÉHO HRADU Ministerstvo kultúry SR
25. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-24/2023/SOIROPPO3-302031H786
MK-ZP-24/2023/SOIROPPO3-302031H786
206 526,00 € Karol Jurkas WOODTECH Ministerstvo kultúry SR
7. Jún 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-37/2023/SOIROPPO3-302031H889
MK-ZP-37/2023/SOIROPPO3-302031H889
206 200,00 € Ján Hegedűš - STOLÁRSTVO - HEGE Ministerstvo kultúry SR
24. Júl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-51/2023/SOIROPPO3-302031G785
MK-ZP-51/2023/SOIROPPO3-302031G785
205 000,00 € RESTAURO-Arte s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
31. Júl 2020
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-06/2020/SOIROPPO3-302031G917
MK-ZP-06/2020/SOIROPPO3-302031G917
203 424,57 € KVANT SHOW PRODUCTION, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
13. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-16/2023/SOIROPPO3-302031G673
MK-ZP-16/2023/SOIROPPO3-302031G673
202 157,00 € MGM Europe, s. r. o. Ministerstvo kultúry SR
22. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-1794/2011/4.1.3
200 000,00 € Asociácia Divadelná Nitra Ministerstvo kultúry SR
14. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-375/2013/3.1
MK-375/2013/3.1
200 000,00 € Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. Ministerstvo kultúry SR
21. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3743/2013/4.1.3
MK-3743/2013/4.1.3
200 000,00 € Asociácia Divadelná Nitra Ministerstvo kultúry SR
14. Október 2017
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2017
MK-52/2017/M
Doplnená
200 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Fond na podporu kultúry národnostných menšín
17. Február 2020
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
MK-23/2020/M
200 000,00 € GARAJ & Partners s.r.o. Ministerstvo kultúry SR