Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2014
Zmluva č. MK - 3/2014/M o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014
MK-3/2014/M
Doplnená
1 564 000,00 € Matica slovenská Ministerstvo kultúry SR
25. Február 2015
Zmluva č. MK – 5/2015/M o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015
MK-5/2015/M
Doplnená
1 494 000,00 € Matica slovenská Ministerstvo kultúry SR
23. Február 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2016
MK-12/2016/M
Doplnená
1 514 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Matica slovenská
15. Február 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017
MK-9/2017/M
Doplnená
1 594 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Matica slovenská
15. Február 2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018
MK-14/2018/M
Doplnená
1 494 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Matica slovenská
5. Február 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019
MK - 7/2019/M
Doplnená
1 494 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Matica slovenská
24. Január 2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020
MK-241/2019/M
Doplnená
1 494 000,00 € Matica slovenská Ministerstvo kultúry SR
23. Február 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
05/2017-972/MPRV SR
Doplnená
1 420 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. Apríl 2013
Zmluva o prevode správy
MK-14/2013/M
1 415 016,95 € Ministerstvo kultúry SR Slovenské národné divadlo
21. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2217012000301
Z2217012000301
Doplnená
1 136 110,11 € Mesto Košice Ministerstvo kultúry SR
29. November 2013
Rámcová zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora
MK-92/2013/M
1 404 800,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo kultúry SR
3. Január 2013
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme
MK-145/2012/M
Doplnená
1 900 000,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry SR
22. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-002/2021/SOIROPPO3-302031ACX4
MK-002/2021/SOIROPPO3-302031ACX4
1 365 456,82 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola Ministerstvo kultúry SR
26. Január 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2021
MK-95/2020/M
Doplnená
1 344 600,00 € Matica slovenská Ministerstvo kultúry SR
10. Február 2022
zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpoštu MK SR na rok 2022
MK-10/2022/M
Doplnená
1 344 600,00 € Ministerstvo kultúry SR Matica slovenská
11. Február 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-05/2013-SORK
Doplnená
1 328 840,49 € Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
1. Apríl 2016
Rámcová dohoda na dodanie originálnych tonerov a tonerových náplní
MK-20/2016/M
1 199 989,00 € Gratex International, a.s. Ministerstvo kultúry SR
19. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-56/11/M
Doplnená
1 012 486,00 € Ministerstvo kultúry SR Úrad vlády Slovenskej republiky
21. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2217012001901
Z2217012001901
Doplnená
986 643,39 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR
1. Február 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-03/2013-SORK
Doplnená
999 459,50 € Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky