Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2013
Zmluva o financovaní
ROP-2013-JESSICA
Doplnená
11 529 412,00 € ŠFRB Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. Apríl 2014
Dodatok č.1 k Zmluve o financovaní zo dňa 22.4.2013
Dodatok č.1 k Zmluve o financovaní zo dňa 22.4.2013
11 529 412,00 € Štátny fond rozvoja bývania Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. November 2017
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011L588-121-21
IROP-D1-302011L588-121-21
11 261 308,36 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
15. August 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
DZ224106200010102
Doplnená
11 145 898,93 € Region Bílé Karpaty Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. September 2018
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. IROP-VZ-302011L588-121-21/1
IROP-VZ-302011L588-121-21/1
10 698 242,94 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. September 2018
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. IROP-VZ-302011L588-121-21/2
IROP-VZ-302011L588-121-21/2
Doplnená
10 698 242,94 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu fond malých projektov
Z SKCZ304000J915
Doplnená
10 604 640,98 € Region Bílé Karpaty, z.s.p.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. Júl 2017
Zmluva č. o prevode finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
108/2017-330/MPRV SR
10 096 469,00 € Slovenský pozemkový fond SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Október 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011K812-121-21
IROP-Z-302011K812-121-21
Doplnená
10 000 000,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. Január 2023
Dohoda o grante k projektu č. 101060527 - modernAKIS
1147/2022/MPRVSR-930
9 999 481,25 € European Research Executive Agency Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. September 2018
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. IROP-VZ-302011K812-121-21/1
IROP-VZ-302011K812-121-21/1
9 500 000,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. September 2018
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. IROP-VZ-302011K812-121-21/2
IROP-VZ-302011K812-121-21/2
Doplnená
9 500 000,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011ADB2-11-44
IROP-Z-302011ADB2-11-44
8 747 627,49 € Nitriansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí služieb systémovej a aplikačnej podpory a rozvoja Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov
106/2019/MPRVSR-220
8 593 200,00 € DWC Slovakia, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. December 2022
Kontrakt
1097/2022/MPRVSR-710
8 210 812,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29. Jún 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011W742-11-44
IROP-Z-302011W742-11-44
8 000 000,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F620-11-11
IROP-Z-302011F620-11-11
7 859 755,69 € Bratislavský samosprávny kraj MPRV SR
15. Júl 2021
Dodatok číslo 3 ku Kontraktu číslo 433/2020/MPRVSR–5000 zo dňa 14.12.2020
433/2020/MPRVSR–5000/D3
7 587 168,90 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. September 2021
Dodatok číslo 4 ku Kontraktu číslo 433/2020/MPRVSR–5000 zo dňa 14.12.2020
433/2020/MPRVSR–5000/D4
7 501 967,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. December 2021
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným lesníckym centrom č. 347/2021/MPRVSR-710
347/2021/MPRVSR-710
7 485 160,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR