Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H761-221-10
IROP-Z-302021H761-221-10
Doplnená
588 976,60 € Mestská časť Bratislava - Vajnory Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. August 2016
Zmluva o výpožičke č. CPBB_ZM_032-2016_2016
2/2016/PISR
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky Plemenárska inšpekcia SR Nitra
12. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z SKCZ304011C854
267 421,72 € Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
283/2022/MPRVSR-910
342,00 € Danko Barnabáš Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
75/2022/MPRVSR-910
342,00 € Ing. Andrej Boráros, SHR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
74/2022/MPRVSR-910
342,00 € Ing. Marcela Stanková, SHR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. Máj 2019
Rámcová dohoda na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne západného Slovenska
112/2019/MPRVSR-430
18 213 615,20 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. Október 2011
Zmluva o dielo č. 00143/2011-UVZD-RP0004/11.00
12/2011/KPUKE
0,00 € Ing. Ján Kormucík, znalec Slovenský pozemkový fond / Krajský pozemkový úrad Košice
20. Október 2011
Zmluva o dielo č. 00186/2011-UVZD-RP0010/11.00
14/2011/KPÚKE
0,00 € Ing. Ján Kormucík, znalec Slovenský pozemkový fond / Krajský pozemkový úrad Košice
16. November 2011
Zmluva o dielo číslo zmluvy RO 23 - 09/2011
19/2011/KPUKE
0,00 € Ing. Ladislav Toporčák, znalec Slovenský pozemkový fond; Krajský pozemkový úrad Košice
14. December 2011
Zmluva o dielo číslo zmluvy RO 23 - 14/2011
30/2011/KPUKE
0,00 € Ing. Ladislav Toporčák, znalec Slovenský pozemkový fond / Krajský pozemkový úrad Košice
28. Január 2016
Zmluva o dielo č. 5/TT/2009 zo dňa 10.02.2009 v znení dodatku č.1 zo dňa 22.10.2009 a dodatku č. 2 zo dňa 02.11.2011 uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka
683/2015-430/MPRV SR
0,00 € Ing. Milan Zeleňák – GLOBUS Geodetická agentúra, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. September 2016
Zmluva o dielo č. 5/TT/2009 zo dňa 10.02.2009 v znení dodatku č.1 zo dňa 22.10.2009, dodatku č. 2 zo dňa 02.11.2011 a dodatku č.3 zo dňa 26.01.2016 uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka
279/2016-430/MPRV SR
0,00 € Ing. Milan Zeleňák – GLOBUS Geodetická agentúra, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. Október 2017
Zmluva o dielo č. 5/TT/2009 zo dňa 10.02.2009 v znení dodatku č.1 z 22.10.2009, dodatku č. 2 z 2. 11. 2011, dodatku č.3 z 26. 1. 2016 a dodatku č. 4 z 26. 9. 2016 uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka
266/2017-430/MPRV SR
0,00 € Ing. Milan Zeleňák – GLOBUS Geodetická agentúra, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. Február 2018
Zmluva o dielo č. 5/TT/2009 zo dňa 10.02.2009 v znení dodatku č.1 z 22.10.2009, dodatku č. 2 z 2. 11. 2011, dodatku č.3 z 26. 1. 2016 dodatku č. 4 z 26. 09. 2016 a dodatku č. 5 z 19.10.2017 uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka
14/2018-430/MPRV SR.
0,00 € Ing. Milan Zeleňák – GLOBUS Geodetická agentúra, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28. Február 2012
Zmluva č. 02/2012/KPUKE Na servis kopírovacej techniky, uzatvorená v súlade s Obchodným zákonníkom č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
2/2012/KPUKE
0,00 € Polygra Košice, spol.s.r.o. Krajský pozemkový úrad Košice
3. Október 2019
Zmluva o dielo (PPÚ Ducové)
203/2019/MPRVSR-430
121 200,00 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Október 2019
Zmluva o dielo (PPÚ Malá Maňa)
206/2019/MPRVSR-430
130 800,00 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Október 2019
Zmluva o dielo (PPÚ Veselá)
198/2019/MPRVSR-430
91 200,00 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Október 2019
Zmluva o dielo (PPÚ Stráže)
204/2019/MPRVSR-430
121 800,00 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR