Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
133/2023/MPRVSR-910
342,00 € Ing. Katarína Folkmanová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
135/2023/MPRVSR-910
342,00 € Vénth Alexander Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
136/2023/MPRVSR-910
342,00 € Anna Horváthová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
138/2023/MPRVSR-910
342,00 € Ľuboš Kráľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
142/2023/MPRVSR-910
342,00 € Ing. Folkman Ladislav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
146/2023/MPRVSR-910
240,00 € Poľnohospodárske družstvo Dechtice Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
147/2023/MPRVSR-910
240,00 € AgroVyp. s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
148/2023/MPRVSR-910
240,00 € Veronika Homolová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
149/2023/MPRVSR-910
240,00 € Lenka Belopotocká Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
153/2023/MPRVSR-910
240,00 € Vladimíra Kučerová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
154/2023/MPRVSR-910
240,00 € Slávka Sirakovská Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
156/2023/MPRVSR-910
240,00 € Agrodružstvo Bystré Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
157/2023/MPRVSR-910
240,00 € Mária Sovíková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
159/2023/MPRVSR-910
240,00 € Jaroslav Stanek Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
161/2023/MPRVSR-910
240,00 € Mária Belopotočanová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
162/2023/MPRVSR-910
240,00 € Veronika Harmatová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
165/2023/MPRVSR-910
240,00 € František Kiss Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
127/2023/MPRVSR-340
100 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
738/2023/MPRVSR-930
897,50 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30. Máj 2023
Mandátna zmluva
735/2023/MPRVSR-240
6 000,00 € Agrárna komora Slovenska Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR