Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2014
Zmluva o dielo na zabezpečenie údajov o realizačných cenách nehnuteľnosti
ZML-1-11/2013-800
18 480,00 € DATALAN, a.s. Štatistický úrad SR
20. December 2022
Poistná zmluva
ZML-3-52/2022-230
18 399,56 € Generali Poisťovňa Štatistický úrad SR
18. Júl 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a spoločných priestorov
ZML-4-5/2012-BB
18 170,50 € Štatistický úrad SR Telefónica Slovakia, s.r.o.
29. Apríl 2022
Zmluva o primeranom znášaní nákladov spojených so zriadením zákonného vecného bremena
ZML-3-17/2022-BB
18 170,50 € O2 Slovakia, s.r.o. Štatistický úrad SR
19. Máj 2017
Zmluva o vecnom bremene na nehnuteľný majetok štátu
ZML3-13/2017-BB
18 170,00 € O2 Slovakia s.r.o. Štatistický úrad SR
5. December 2013
Zmluva o podpore
ZML-3-43/2013-500
18 144,00 € Data System Soft, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
27. Február 2014
Zmluva o servisnej činnosti
ZML-3-7/2014-500
18 097,20 € EMM International spol. s r.o. Štatistický úrad SR
5. Máj 2015
Zmluva o vecnom bremene na nehnuteľný majetok štátu
ZML-3-10/2015-BB
18 000,00 € SWAN, a. s. Štatistický úrad SR
6. August 2015
Zmluva o dielo
ZML-1-5/2015-800
18 000,00 € ODIS, s.r.o. Štatistický úrad SR
8. Jún 2020
Zmluva o primeranom znášaní nákladov spojených so zriadením zákonného vecného bremena
ZML-3-15/2020-BB
18 000,00 € SWAN Mobile a. s. Štatistický úrad SR
29. Január 2015
Zmluva o servisnej činnosti
ZML-3-5/2015-500
17 970,00 € EMM International, s r. o. Štatistický úrad SR
30. Január 2018
Zmluva o servisnej činnosti
ZML-3-1/2018-500
17 970,00 € EMM International, spol. s r. o. Štatistický úrad SR
11. Apríl 2018
Dodatok č. 1 ku KONTRAKTu
Dodatok č. 1
17 920,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
12. Jún 2013
Zmluva o dielo na aktualizáciu softwarového produktu
ZML-1-6/2013-500
17 647,20 € PARTNER SOFT, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
1. Jún 2016
Zmluva o dielo
ZML-1-3/2016-800
17 400,00 € DATALAN a.s. Štatistický úrad SR
26. Máj 2021
Zmluva o primeranom znášaní nákladov spojených so zriadením zákonného vecného bremena
ZML-3-20/2021-NR
Doplnená
17 100,00 € SWAN a.s. Štatistický úrad SR
21. Marec 2024
Kúpna zmluva
ZML-2-4/2024-230
17 045,00 € FINAL - CD plus, s. r. o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
26. Marec 2024
Kúpna zmluva
ZML-2-5/2024-230
17 045,00 € FINAL - CD plus, s. r. o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
28. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-27/2021-500
16 944,00 € Symphony Consulting s.r.o. Štatistický úrad SR
6. September 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-19/2016-BB
16 879,85 € TRADIMEX spol. s r. o. Štatistický úrad SR