Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Toporec
0,00 € Obec Toporec Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Torysky
0,00 € Obec Torysky Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Tovarníky
0,00 € Obec Tovarníky Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Turnianska Nová Ves
0,00 € Obec Turnianska Nová Ves Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Tvarožná
0,00 € Obec Tvarožná Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Udiča
0,00 € Obec Udiča Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Vaniškovce
0,00 € Obec Vaniškovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľké Chlievany
0,00 € Obec Veľké Chlievany Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľké Kozmálovce
0,00 € Obec Veľké Kozmálovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľké Ripňany
0,00 € Obec Veľké Ripňany Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľké Straciny
0,00 € Obec Veľké Straciny Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľké Trakany
0,00 € Obec Veľké Trakany Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľký Cetín
0,00 € Obec Veľký Cetín Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Višňové (RA)
0,00 € Obec Višňové Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Vlača
0,00 € Obec Vlača Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Vráble
0,00 € Mesto Vráble Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Výrava
0,00 € Obec Výrava Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Vyškovce
0,00 € Obec Vyškovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Vyšné nad Hronom
0,00 € Obec Vyšné nad Hronom Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Záhor
0,00 € Obec Záhor Štatistický úrad SR