Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Chvalová
0,00 € Obec Chvalová Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kráľ
0,00 € Obec Kráľ Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kynceľová
0,00 € Obec Kynceľová Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lehota nad Rimavicou
0,00 € Obec Lehota nad Rimavicou Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lehôtka pod Brehmi
0,00 € Obec Lehôtka pod Brehmi Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Licince
0,00 € Obec Licince Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Liešno
0,00 € Obec Liešno Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Liptovská Kokava
0,00 € Obec Liptovská Kokava Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lisková
0,00 € Obec Lisková Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lopušné Pažite
0,00 € Obec Lopušné Pažite Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Malá Čalomija
0,00 € Obec Malá Čalomija Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Malá Lehota
0,00 € Obec Malá Lehota Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Michalová
0,00 € Obec Michalová Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Muránska Lehota
0,00 € Obec Muránska Lehota Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Nesluša
0,00 € Obec Nesluša Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Nová Bystrica
0,00 € Obec Nová Bystrica Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Olešná
0,00 € Obec Olešná Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Otročok
0,00 € Obec Otročok Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Padarovce
0,00 € Obec Padarovce Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Podtureň
0,00 € Obec Podtureň Štatistický úrad SR