Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
Zmluva o dodávke plynu
RÚVZSL/OÚaTHČ/1437/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
22. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
RÚVZSL/OÚaTHČ/1438/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
9. August 2023
DIRECT FINANCIAL COOPERATION (DFC)
RUVZSL/OÚaTHČ/1114/2023
14 841,04 € World Health Organization Cyberjaya Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
27. Júl 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/RÚVZ Stará Ľubovňa
RÚVZSL/OÚaTHČ/1072/2023
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
20. Júl 2023
Registračný formulár - predplatenka 0902814647
RÚVZSL/OÚaTHČ/1060/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
23. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
RUVZSL/OÚaTHČ/733/2023
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko,a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
22. Máj 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
RUVZSL/OÚaTHČ/722/2023
4 251,08 € Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
21. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
RUVZ/2023/322/OÚaTHČ/45
17 520,00 € Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda č.23/38/054/219 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci NP "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamest
RUVZSL/OÚaTHČ/613/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
29. Marec 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
RUVZSL/OÚaTHČ/625/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
29. November 2022
Registračný formulár
RUVZ/2022/2397/OÚaTHČ/229-7640
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
30. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 9600427793
RÚVZ/2022/2504/OÚaTHČ/264-8312
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
30. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
RÚVZ/2022/2505/OÚaTHČ/263-8315
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
30. December 2022
Kolektívna zmluva na obdobie 1.1.2023 - 31.8.2024 pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
RÚVZ/2022/2507/OÚaTHČ/266-8353
0,00 € SOZ ZaSS ZOO Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
28. Október 2022
Dohoda o skončení nájomného vzťahu založeného zmluvou o nájme nebytových priestorov
RÚVZ/2022/2240/ÚRHaGTSÚ/54-7110
0,00 € FPML s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
13. Júl 2022
Dohoda o splátkach
RÚVZ/2022/2016/OÚaTHČ/159-5219
0,00 € Ľudmila Červenobradová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
7. Apríl 2022
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/RÚVZ Stará Ľubovňa
RÚVZ/2022/01578/OU/79
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
29. November 2021
Zmluva o dodávke plynu
RUVZ/2021/08837/OU/322
20 006,96 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
29. November 2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 9600427793
RUVZ*/2021/05288/OU/222
8 475,42 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
30. December 2021
Kolektívna zmluva na rok 2022 pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
RUVZ/2021/11222/OU/371-019108
0,00 € SOZ ZaSS ZOO Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa