Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2012
Zmluva o poskytovaní právnych služieb a odmene za právne služby
1/2012
Doplnená
0,00 € JUDr. Iveta Rajtáková, advokátka Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
7. September 2012
Dohoda číslo 154/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe abolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
2/2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
30. Apríl 2013
Kolektívna zmluva na rok 2013
2013/00383/234
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa ZO SOZ ZaSS
31. December 2013
Dodatok č. 1/2013 k Mandátnej zmluve č. SL 2013/00380/OÚ/232
SL 2013/00380/OÚ/232
Doplnená
0,00 € LIVONEC, s.r.o. Poprad, Odštepný závod Stará Ľubovňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
11. Február 2014
Dodatok č. 2 ku komisionárskej zmluve zo dňa 1. 3. 2000 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov uzavretý podľa § 577 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
5
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni
31. Marec 2014
Kolektívna zmluva na rok 2014
2014/00265/194
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa SOZ ZaSS ZOO RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni
15. Apríl 2014
Zmluva o vzdelávacej činnosti
7
0,00 € Červený kríž, územný spolok Bardejov Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
1. August 2014
Dohoda číslo 48/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
48/§51/2014
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
18. November 2014
Zmluva o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do centrálneho systému evidencie poplatkov
45
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
6. December 2014
Poistenie vozidiel Moje auto
9863040798
Doplnená
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
3. Jún 2015
Zmluva o vzdelávacej činnosti
2015/00333/379
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Bardejov Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
25. September 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu
6300142090
0,00 € SPP, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
31. December 2015
Kolektívna zmluva na rok 2016
2015/00745/757
0,00 € SOZ ZaSS ZOO RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
16. Február 2016
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2016/RÚVZ Stará Ľubovňa
2016/00226/079
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
4. Marec 2016
Zmluva o vzdelávacej činnosti
2016/00256/108
0,00 € Slovenský červený kríž, územný spolok Bardejov Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
26. Apríl 2016
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
2016/00361/181
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
19. Máj 2016
Dodatok č. 3 k zmluve č. 35711156
2016/00417/OU/226
0,00 € Slovanet Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
28. December 2016
Kolektívna zmluva na rok 2017
RUVZ/2016/00966/OU/493
Doplnená
0,00 € SOZ ZaSS ZOO RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
22. Február 2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
0911715571/1
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
22. Február 2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
0903567297/1
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa