Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. August 2018
Zmluva o spolupráci
RUVZ/2018/00933/OU/149
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
28. Máj 2018
Moje auto - poistenie osôb prepravovaných MV - SL 412 AL
9860423061
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
28. Máj 2018
Moje auto - poistenie osôb prepravovaných MV - SL 501 AH
9860423069
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
28. Máj 2018
Moje auto - poistenie osôb prepravovaných MV - SL 142 AH
9860425376
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
9. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
RUVZ/2018/00623/OU/11
Doplnená
0,00 € Ing. Ivan Kolka Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
16. Apríl 2018
Dodatok č. 3 Zmluvy o strážení objektu
RUVZ/2018/00499/OU/96
0,00 € Ľubovnianska nemocnica, n.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
6. Apríl 2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 190/2006/ZODH/ZA
RUVZ/2018/00331/OU/49
0,00 € HOUR, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
4. Apríl 2018
Dodatok č. 2 Zmluvy o stravovaní
RUVZ/2018/00434/OU/75
0,00 € Ľubovnianska nemocnica, n.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
4. Apríl 2018
Dodatok č. 2 Zmluvy o strážení objektu
RUVZ/2018/00436/OU/77
0,00 € Ľubovnianska nemocnica, n.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
4. Apríl 2018
Dodatok č. 2 Zmluvy o poskytovaní služieb práčovne
Dodatok č. 2 Zmluvy o poskytovaní služieb práčovne
0,00 € Ľubovnianska nemocnica, n.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
6. Február 2018
Dodatok č. 4 k zmluve č. 35711154
RUVZ/2018/00265/OU/33
0,00 € Slovanet a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
27. December 2017
Kolektívna zmluva na rok 2018
2017/01431/OU/284-004821
0,00 € SOZ ZaSS ZOO RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
28. December 2017
Realizačná zmluva k rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 28.11.2014
RUVZ/2017/01416/OU/279
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
29. December 2017
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 28.11.2014
RUVZ/2017/01415/OU/278
0,00 € SPP, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
28. December 2017
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_164/2017
RUVZ/ 2017/ 01397/ OU/ 275
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
5. Október 2017
Poistenie vozidiel - Moje auto
2017/01194/OU/230
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
24. August 2017
Zmluva o vzdelávacej činnosti
RÚVZ/2017/01069/OU/202
0,00 € SČK, územný spolok Bardejov Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
17. Máj 2017
Poistenie vozidiel - Moje auto
9860322911
79,22 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
11. Júl 2017
Zmluva o dielo
RUVZ/2017/00946/OU/178
0,00 € SLOVDACH s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
4. Máj 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní užívacích práv č. 074/2001
074/2001
0,00 € Wolters Kluwer s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa