Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Júl 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
903567297
9,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
8. Júl 2014
Poistenie vozidiel MOJE AUTO - 9841016563
9841016563
87,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni
15. Apríl 2014
Zmluva o vzdelávacej činnosti
7
0,00 € Červený kríž, územný spolok Bardejov Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
17. Január 2014
Poistenie vozidiel - Moje auto KASKO
700568094
56,25 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
29. Apríl 2013
MANDÁTNA ZMLUVA
1/2013
Doplnená
30,00 € LIVONEC, s.r.o. Poprad, Odštepný závod Stará Ľubovňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
30. Apríl 2013
Kolektívna zmluva na rok 2013
2013/00383/234
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa ZO SOZ ZaSS
7. September 2012
Dohoda číslo 154/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe abolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
2/2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
16. Február 2012
Zmluva o poskytovaní právnych služieb a odmene za právne služby
1/2012
Doplnená
0,00 € JUDr. Iveta Rajtáková, advokátka Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
31. Marec 2011
Príkazná zmluva podľa § 724 a nasl. OZ
SL/01/2011
497,91 € Bc.Kyseľová Anna Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
31. Marec 2011
Príkazná zmluva podľa § 724 a nasl. OZ
SL/02/2011
365,13 € Mária Čurejová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
29. November 2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. 35711156
3/2013
Doplnená
76,00 € Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni
31. December 2013
Dodatok č. 1/2013 k Mandátnej zmluve č. SL 2013/00380/OÚ/232
SL 2013/00380/OÚ/232
Doplnená
0,00 € LIVONEC, s.r.o. Poprad, Odštepný závod Stará Ľubovňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
11. Február 2014
Dodatok č. 2 ku komisionárskej zmluve zo dňa 1. 3. 2000 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov uzavretý podľa § 577 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
5
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni
31. Marec 2014
Kolektívna zmluva na rok 2014
2014/00265/194
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa SOZ ZaSS ZOO RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni
1. August 2014
Dohoda číslo 48/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
48/§51/2014
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
24. Február 2015
Dohoda o splátkach
1/2015
1 000,00 € ST OMEGA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
16. Február 2016
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2016/RÚVZ Stará Ľubovňa
2016/00226/079
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
9. Marec 2018
Dodatok č. 3 ku komisionárskej zmluve zo dňa 1.3.2000 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
RUVZ/2018/00330/OU/50
0,00 € UP Slovensko, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa