Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2021
Zmluva o výpožičke
RUVZ/2021/01889/OU/55
1 699,28 € Úrad verejného zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
25. Január 2021
Dohoda o splátkach
RÚVZ/2021/01576/OU/47-001761
0,00 € Ján Pompa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
19. Január 2021
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
RUVZ/2021/01430/OU/39-001505
0,00 € Slovanet, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
9. December 2020
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
RUVZ/2020/05388/OU/312
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
9. December 2020
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
RUVZ/2020/05376/OU/311
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
29. December 2020
Kolektívna zmluva na rok 2021 pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
RUVZ/2020/06563/OU/330-014717
0,00 € SOZ ZaSS ZOO Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
7. December 2020
Zmluva o odbere, preprave a zneškodnení NO zo zdravotníckych zariadení
RUVZ/2020/05705/OU/013241
0,00 € EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
28. Október 2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
RUVZ/2020/03004/OU/266-009133
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
30. Október 2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
RUVZ/2020/03129/OU/271-009372
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
30. Október 2020
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu Aktivita č.1 - PoDpora ZUoZ
RUVZ/2020/03137/OU/272
0,00 € komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
9. Október 2020
Dohoda o splátkach
RUVZ/2020/02107/OU/249
0,00 € Peter Segiňák Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
7. Október 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
RUVZ/2020/02055/OU/246
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
21. August 2020
Dohoda o splátkach
RUVZ/2020/1079/OU/191
0,00 € David Mirga Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
20. August 2020
Dohoda o splátkach
RUVZ/2020/01077/OU/189
0,00 € Mgdaléna Oračková Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
20. August 2020
Dohoda o splátkach
RUVZ/2020/01076/OU/190
0,00 € Alexander Oračko Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
18. Máj 2020
Dohoda spoločných prevádzkovateľov
RUVZ/2020/00694/OU/116
0,00 € Úrad verejného zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
28. Apríl 2020
Dohoda o splátkach
RUVZ/2020/00642/OU/101
0,00 € Pompa Rastislav Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
31. December 2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohodeč.: OVO2-2018/000028-01
RUVZ/2019/1613/OU/283
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
31. December 2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-05
RUVZ/2019/01616/OU/284
0,00 € Innogy Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
9. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
RUVZ/2019/01347/OU/219
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa