Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. September 2019
Dohoda o ukončení zmluvy
RUVZ/2019/01165/OU/184
0,00 € Ľubovnianska nemocnica, n. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
9. September 2019
Dohoda o splátkach
RUVZ/2019/01237/OU/192
0,00 € MTD SL, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
22. Júl 2019
Poistenie vozidiel MOJE AUTO
RUVZ/2019/01062/OU/170
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
28. Máj 2019
Kúpna zmluva
RUVZ/2019/00830/OU/136
24 000,00 € ALD MOBIL SL, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
23. Máj 2019
Zmluva o poverení sprostredkovateľa
RUVZ/2019/00812/OU/131
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
30. Apríl 2019
Kúpna zmluva
RUVZ/2019/00710/OU/114
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
30. Apríl 2019
Kúpna zmluva
RUVZ/2019/00711/OU/115
9,90 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
30. Apríl 2019
Kúpna zmluva
RUVZ/2019/00712/OU/116
9,90 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
30. Apríl 2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
RUVZ/2019/00713/OU/110
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
30. Apríl 2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
RUVZ/2019/00714/OU/109
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
11. Apríl 2019
Zmluva o výpožičke
RUVZ/00469/OU/70
9 675,00 € Úrad verejného zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
28. Február 2019
Zmluva o vzdelávacej činnosti
RUVZ/00404/OU/61
0,00 € Slovenský červený kríž, územný spolok Bardejov Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
21. December 2018
Kolektívna zmluva na rok 2019-2020
RUVZ/2018/01378/OU/235
Doplnená
0,00 € SOZ ZaSS ZOO RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
31. December 2018
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
RUVZ/2018/01362/OU/227
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
31. December 2018
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č..: OVO2-2018/000028-01
RUVZ/2018/01363/OU/226
0,00 € SPP, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
20. December 2018
Zmluva o poverení sprostredkovateľa
Zmluva o poverení sprostredkovateľa
0,00 € LIVONEC SK, s.r.o., odštepný závod Hviezdoslavova 26, Stará Ľubovňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
2. November 2018
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 13/2018 na dodanie výpočtovej techniky a softvéru a súvisiacich služieb pre osobné počítače, prenosné počítače č. 87/2018
RUVZ/2018/01059/OU/166
15 124,60 € DIEBOLD NIXDORF, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
29. Október 2018
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
RUVZ/01172/OU/190
0,00 € Disig, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
30. August 2018
Zmluva o vzdelávacej činnosti
RUVZ/2018/
0,00 € Slovenský červený kríž územný spolok Bardejov pracovisko Stará Ľubovňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
13. August 2018
Dohoda č. 18/38/051/73 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
RUVZ/2018/00941/OU/153
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa