Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-HM-ZOD-2022/1708
42 810,00 € D&D STUDIO s.r.o. Slovenské národné múzeum - Historické Múzeum v Bratislave
1. Apríl 2015
DOHODA O UROVNANÍ
SNM-R-INÉ-2015/624
42 000,00 € Slovenské národné múzeum OHL ŽS SK, a.s.
10. August 2021
Zmluva o nájme majetku štátu
SNM-MČK-NZ-2021/967
40 446,00 € FIAMOR s.r.o. Slovenské národné múzeum
18. Marec 2020
Zmluva o dielo
SNM-SML-ZOD-2020/258
40 170,00 € K3 outdoor, s.r.o. Slovenské národné múzeum
1. August 2016
zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MČK-NZ-2016/1025
40 047,50 € Slovenské národné múzeum Mgr. Branislav Čavara
31. August 2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/2071
40 047,50 € Mgr. Branislav Čavara Slovenské národné múzeum
21. Október 2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/2630
40 047,50 € Mgr. Branislav Čavara Slovenské národné múzeum
19. Jún 2015
ZMLUVA O DIELO
SNM-MT-ZOD-2015/1389
39 990,05 € DRUVOS-VD Slovenské národné múzeum
15. Marec 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
SNM-HM-ZOD-2023/312
39 950,00 € VEVERKA s.r.o. Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave
21. Marec 2020
Zmluva odielo
SNM-BET-ZOD-2020/389
Doplnená
39 500,00 € MERIT Group s. r. o. Slovenské národné múzeum
14. September 2011
Mandátna zmluva
SNM-MŽK-MZ-2010/98
Doplnená
39 200,00 € Rabit BKS, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
24. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO
SNM-BET-ZOD-2011/131
39 116,66 € Hronec Ján, súkromný podnikatel - vodár Slovenské národné múzeum
15. December 2011
Darovacia zmluva
SNM-HM-DZ-2011/3244
39 000,00 € Nadácia VÚB Slovenské národné múzeum
17. Január 2012
Zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2012/127
39 000,00 € akad. mal. Miroslav Bezák Slovenské národné múzeum
22. December 2023
KÚPNA ZMLUVA
SNM-HM-KZ-2023/3926
39 000,00 € PhDr. Štefan Holčík, CSc. Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave
3. December 2013
ZMLUVA O VYTVORENÍ A POUŽITÍ DIELA
SNM-MT-ZOD-2013/3757
38 280,00 € Mgr. Art. Dušan Veverka Slovenské národné múzeum
6. December 2022
Zmluva o dielo
SNM-MĽŠ-ZOD-2022/467
37 903,00 € DOMO GLASS s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
16. Január 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
SNM-HuM-ZOD-2023/22
37 500,00 € Ing. Vladimír Kobliška Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum v Bratislave
29. Máj 2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
SNM-HM-ZOS-2019/403
36 756,00 € Slovenské národné múzeum Stadt Frankfurt am Main - Der Magistrat Archäologisches Muzeum Frankfurt
19. Júl 2018
zmluva o reštaurovaní
SNM-BET-ZOR-2018/1760
Doplnená
36 120,00 € Ján Voško, člen Komory reštaurátorov Slovenské národné múzeum