Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2016
Zmluva o vytvorení diela
SNM-MT-ZOD-2016/722
92 010,00 € Mgr. art. Dušan Veverka - ATELIÉR Slovenské národné múzeum
5. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
SNM-MBKH-ZOD-2023/3896
91 560,00 € Chronogram s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
17. Október 2016
zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2016/3329
Doplnená
90 000,00 € Pamiatkový úrad SR - Oblastný reštaurátorský ateliér Slovenské národné múzeum
16. Jún 2023
Zmluva o dielo
SNM-BOJ-ZOD-2023/1720
Doplnená
88 706,98 € Si.To.Ro. s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
28. August 2020
Zmluva o poskytnutí služby
SNM-GR-INÉ-2020/2095
Doplnená
88 560,00 € TERMMING, a.s. Slovenské národné múzeum
15. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
SNM-GR-ZOS-2023/3634
83 988,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenské národné múzeum
3. Február 2022
Zmluva o zabezpečení prevádzky systému ESEZ 4G
SNM-GR-INÉ-2022/57
83 796,00 € EDICO SK, a.s. Slovenské národné múzeum
2. Október 2013
ZMLUVA O DIELO
SNM-MT-ZOD-2013/2866
Doplnená
83 608,47 € SKANVOR plus, s.r.o. Slovenské národné múzeum
15. Február 2023
Zmluva o zabezpečení prevádzky systému ESEZ 4G
SNM-GR-CEMUZ-2023/173
83 275,20 € EDICO SK a.s. Slovenské národné múzeum
11. December 2015
Zmluva o výpožičke
SNM-MČK-ZOV-2015/3906
Doplnená
81 105,00 € Slovenské národné múzeum Slovenské banské múzeum
17. December 2021
Dohoda o splátkach platenia pohľadávky štátu
SNM-HM-INÉ-2021/2931
80 350,95 € Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
14. Máj 2019
Mandátna zmluva
SNM-MŽK-MZ-2019/1061
80 290,00 € TDI - Kompleting, s.r.o. Slovenské národné múzeum
4. December 2018
zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0317
SNM-PM-ZOS-2018/3456
80 000,00 € Slovenské národné múzeum Univerzita Komenského v Bratislave
21. December 2020
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
SNM-HM-ZOD-2020/3011
78 840,00 € D&D STUDIO s.r.o. Slovenské národné múzeum
23. Apríl 2020
Zmluva odielo
SNM-MŽK-ZOD-2020/399
78 480,00 € PROMA, s.r.o. Slovenské národné múzeum
19. Marec 2020
Zmluva odielo
SNM-BET-ZOD-2020/356
Doplnená
78 000,00 € RBLD s.r.o. Slovenské národné múzeum
15. Február 2022
Zmluva o dielo
SNM-MBKH-ZOD-2022/105
76 545,82 € SPODSTAV, s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň
14. September 2022
Zmluva o dielo
SNM-MT-ZOD-2022/2492
74 241,50 € Carbon Trade, s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine
13. November 2018
Kontrakt č. 78/18 o špedičných službách
SNM-HM-INE-2018/3311
74 113,00 € Spoločný rusko-nemecký podnik s.r.o. "Hazenkamp-GRM" HASENKAMP S.R.M J.V. Slovenské národné múzeum
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
SNM-GR-INÉ-2023/3950
73 800,00 € Termming, a.s. Slovenské národné múzeum