Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
140286685
0,00 € ZSE Energia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Február 2011
Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučvnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.
120191226
0,00 € ZSE Distribúcia a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Február 2011
Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.
120191359
0,00 € ZSE Distribúcia a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Február 2011
Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.
120191351
0,00 € ZSE Distribúcia a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Február 2011
Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.
120191223
0,00 € ZSE Distribúcia a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
10. Február 2011
Zmluva o dielo
ZoD/01/2011
0,00 € AP-Projekt spol.s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
18. Február 2011
Nájomná zmluva
NZ/100/001/2011-G
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. FUNKY MONKEY, s.r.o.
21. Február 2011
Nájomná zmluva
NZ/6/2011
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Martin Pintér
21. Február 2011
Nájomná zmluva
NZ/7/2011-G
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Martin Pintér
28. Február 2011
Zmluva o dodávke plynu
9104194238
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Február 2011
Zmluva o dodávke plynu
9104194284
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Február 2011
Zmluva o dodávke plynu
9104194304
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Február 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
140288195
0,00 € ZSE Energia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Február 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
140288196
0,00 € ZSE Energia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Február 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
140287394
0,00 € ZSE Energia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
2. Marec 2011
Nájomná zmluva
NZ/8/2011
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s Lenka Sudová
2. Marec 2011
Nájomná zmluva
NZ/9/2011
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Júlia Havrilová
2. Marec 2011
Nájomná zmluva
NZ/10/2011
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Michal Kiš
10. Marec 2011
nájomná zmluva
NZ/11/2011
Doplnená
0,00 € Juraj Luchava Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
11. Marec 2011
NZ/12/2011
NZ/12/2011
Doplnená
0,00 € Mgr. Katarína Svrčeková Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.