Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2011
zmluva o pripojení
1647519
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
11. Marec 2011
zmluva o pripojení
1647659
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
11. Marec 2011
zmluva o pripojení
1647647
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
11. Marec 2011
zmluva o pripojení
1647362
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
15. Marec 2011
Zmluva o dodávke plynu
9104210529
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
15. Marec 2011
zmluva o dodávke plynu
9104211853
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
22. Marec 2011
Oprava a servis motorových vozidiel značky Škoda, Volkswagen a Citroen
OST/02/2011
Doplnená
0,00 € DANUBIASERVICE, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
24. Marec 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
140289835
0,00 € ZSE Energia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
24. Marec 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
140289832
0,00 € ZSE Energia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
24. Marec 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
140289833
0,00 € ZSE Energia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
24. Marec 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
140289372
0,00 € ZSE Energia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí služieb
OST/04/2011
0,00 € eBIZ Corp, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
29. Marec 2011
Zámočnícke práce, montáž brán, železiarske práce
ZOD/03/2011
Doplnená
0,00 € BOSO - Pavol Bojkovský Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
29. Marec 2011
Elektronický zabezpečovací systém, priemyselná televízia, elektornická požiarna signalizácia
ZOD/04/2011
0,00 € Peter Filo - FIDES Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
29. Marec 2011
Okná, dvere a súvisiace prvky
ZOD/05/2011
0,00 € BATEA-STAV, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
29. Marec 2011
Kanalizačné a sanitárne práce
ZOD/07/2011
Doplnená
0,00 € BOSO, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
29. Marec 2011
Stavebné práce na stavbe budov
ZOD/08/2011
Doplnená
0,00 € BATRAK, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
30. Marec 2011
zmluva o pripojení
4196557
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
31. Marec 2011
Poistná zmluva
OST/5/2011
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
5. Apríl 2011
nájomná zmluva
NZ/13/2011
Doplnená
0,00 € MUDr. Mária Maximová Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.