Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2012
Zmluva o prevádzke služobného mobilného telefónu č.02/2012
Zmluva o prevádzke služobného mobilného telefónu č.02/2012
0,00 € Ing. Norbert Part Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
3. Máj 2012
Zmluva o prevádzke služobného mobilného telefónu č.03/2012
Zmluva o prevádzke služobného mobilného telefónu č.03/2012
0,00 € Ing. Boris Šturc, CSc. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Máj 2012
Zmluva o zverení motorového vozidla členovi predstavenstva na služobné účely
Zmluva o zverení motorového vozidla členovi predstavenstva na služobné účely
0,00 € Ing. Norbert Part Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
10. Máj 2012
Zmluva o zverení motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely
Zmluva o zverení motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely
0,00 € Boško Miroslav Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
15. Máj 2012
Zmluva o prevádzke služobného mobilného telefónu č.05/2012
Zmluva o prevádzke služobného mobilného telefónu č.05/2012
0,00 € Ing. Marek Černý Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
24. Máj 2012
zmluva o poskytovaní verejných služieb podľa §44 zák. č.351/2011 o elektronických komunikáciách
7291206
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
25. Máj 2012
Zmluva o zverení motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely
Zmluva o zverení motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 02
0,00 € Čulík Michal Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
25. Máj 2012
Zmluva o zverení motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely
Zmluva o zverení motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 03
0,00 € Čechovič Karol Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
25. Máj 2012
Zmluva o zverení motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely
Zmluva o zverení motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 04
0,00 € Hušek Peter Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
31. Máj 2012
Dodatok 1 k NZ/100/001/2012
Dodatok 1 k NZ/100/001/2012
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. EUROHOTEL, a.s.
6. Jún 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb podľa §44 zák. 351/2011 o elektronických komunikáciách
1647179
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Jún 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb podľa §44 zák. 351/2011 o elektronických komunikáciách
6578731-nova
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Jún 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb podľa §44 zák. 351/2011 o elektronických komunikáciách
4201929
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
26. Jún 2012
nájomná zmluva
NZ/38/2012-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. MMC Consulting s.r.o.
28. Jún 2012
Žiadosť o zmenu v Zmluve o poskytovaní verejných služieb
4196429
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Jún 2012
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121235844
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č.9100117757
9100117757
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č.9103791227
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č.9103791227
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č.9104125635
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č.9104125635
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č.9100067002
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č.9100067002
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.