Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č.9104133031
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č.9104133031
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č.9104088606
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č.9104088606
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č.9103660311
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č.9103660311
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104061171
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104061171
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104146863
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104146863
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103992171
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103992171
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103639796
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103639796
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104044029
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104044029
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103590432
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103590432
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103815100
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103815100
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103878110
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103878110
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103876486
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103876486
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103876486
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103876486
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103876486
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103876486
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103712249
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103712249
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100117630
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100117630
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Júl 2012
Zmluva o zverení motorového vozidla na služobné účely
Zmluva o zverení motorového vozidla na služobné účely
0,00 € Ing. Marek Černý Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104008618
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104008618
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103603654
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103603654
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104061220
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104061220
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.