Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103685368
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103685368
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100117636
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100117636
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103893811
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103893811
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104008539
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104008539
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100067991
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100067991
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100068006
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100068006
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104079222
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104079222
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104077206
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104077206
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100066782
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100066782
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104061100
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104061100
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104061130
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104061130
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103685412
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103685412
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103106602
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103106602
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104061014
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104061014
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100117617
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100117617
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103442386
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103442386
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104077335
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104077335
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103790666
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103790666
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100067876
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100067876
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103591599
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103591599
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.