Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103367901
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103367901
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104047627
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104047627
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104076993
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104076993
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103658044
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103658044
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103762942
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103762942
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103898621
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103898621
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103689836
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103689836
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104012727
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104012727
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103709807
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103709807
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104061258
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104061258
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103869943
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103869943
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103991403
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103991403
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103642200
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103642200
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103689886
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103689886
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103504319
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103504319
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9102948039
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9102948039
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103506281
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103506281
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103603644
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103603644
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103747564
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103747564
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104085585
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104085585
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.