Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2011
zmluva o dodávke plynu
9104258358
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
21. Jún 2011
zmluva o dodávke plynu
9104261495
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
21. Jún 2011
zmluva o dodávke plynu
9104261459
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Jún 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
140294441
0,00 € ZSE Energia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Jún 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
140294442
0,00 € ZSE Energia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Jún 2011
Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.
120205553
0,00 € ZSE Distribúcia a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Jún 2011
Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.
120205555
0,00 € ZSE Distribúcia a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Jún 2011
Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia
120205584
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Jún 2011
Nájomná zmluva
NZ/100/007/2011-G
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Ing. Miroslav Tučník, PhD.
30. Jún 2011
Nájomná zmluva
NZ/27/2011
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Jozef Nagy
30. Jún 2011
Zmluva o zabezpečení servisu a opravy klimatizačných a vzduchotesných jednotiek
OST/13/2011
0,00 € Jozef Barát - PROFAN Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
30. Jún 2011
Zmluva o dielo
ZoD_21_2011
0,00 € DEKTER, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
30. Jún 2011
Zmluva o dielo
ZoD/22/2011
0,00 € JUTEX - Contract, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
30. Jún 2011
Zmluva o dielo
ZoD/23/2011
Doplnená
0,00 € VEP - výťahy, eskalátory, plošiny, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
12. Júl 2011
Nájomná zmluva
NZ/28/2011
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Marián Kukučín
12. Júl 2011
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
OST/15/2011
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Daniela Tokárová
12. Júl 2011
Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu
OST_16_2011
Doplnená
0,00 € A-Team sytem, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
12. Júl 2011
Zmluva o pripojení
1647568
Doplnená
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
12. Júl 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
140295173
0,00 € ZSE Energia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
18. Júl 2011
zmluva o pripojeni
1647581
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.