Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2011
zmluva o pripojení
4196818
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. September 2011
zmluva o pripojení
121169322
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. September 2011
zmluva o pripojení
121169323
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. September 2011
zmluva o združenej dodávke elektriny
9406010183
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. September 2011
zmluva o združenej dodávke elektriny
9406008666
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
19. September 2011
zmluva o dodávke plynu
9104314443
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
19. September 2011
nájomná zmluva
NZ/44/2011
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Petra Kliková
22. September 2011
nájomná zmluva
NZ/33/2011
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Dagmar Štefánková
22. September 2011
zmluva o dodávke plynu
9104317930
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
23. September 2011
zmluva o podnájme
NZ/43/2011
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Tibor Tóth
26. September 2011
zmluva o pripojení
6324666
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
27. September 2011
nájomná zmluva
NZ/45/2011
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Katarína Slivková
12. Október 2011
zmluva o pripojení
4196405
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
17. Október 2011
zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00168008_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
19. Október 2011
poistná zmluva
OST/17/2011
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
20. Október 2011
zmluva o podnájme
NZ/50/2011
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Ing. Jozef Burian
24. Október 2011
zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00098532_006
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
25. Október 2011
zmluva o nájme pozemku
NZ/49/2011
0,00 € Mestská časť Bratislava - Staré mesto Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
26. Október 2011
zmluva o združenej dodávke elektriny
9406020715
0,00 € ZSE Energia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Október 2011
zmluva o pripojení
1647349
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.