Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2012
zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ-436467
0,00 € ZSE Energia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. Marec 2012
Zmluva o dodávke plynu
9104564958
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
16. Marec 2012
Zmluva o výkone správy OST/5/2012
OST/5/2012
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. KIPP, s.r.o.
30. Marec 2012
nájomná zmluva NZ/21/2012
NZ/21/2012
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Kancelária verejného ochrancu práv
2. Apríl 2012
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121213808
121213808
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Apríl 2012
Zmluva o výkone správy č.OST/9/2012
OST/9/2012
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. MS Consulting, s.r.o.
5. Apríl 2012
Zmluva o dodávke plynu č.9104592287
9104592287
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
5. Apríl 2012
nájomná zmluva
NZ/18/2012
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Právne centrum, s.r.o.
10. Apríl 2012
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9406075878
9406075878
0,00 € ZSE Energia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
16. Apríl 2012
nájomná zmluva
NZ/11/2012
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. BRAND ZONE, s.r.o.
17. Apríl 2012
PZ00171574_001
PZ00171574_001
0,00 € Bratslavská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
18. Apríl 2012
Zmluva o výkone funkcie predsedu predstavenstva
Zmluva o výkone funkcie predsedu predstavenstva
0,00 € Ing. Marek Černý Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
18. Apríl 2012
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva
0,00 € Ing. Boris Šturc Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
18. Apríl 2012
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva
0,00 € Ing. Norbert Part Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
18. Apríl 2012
Manažérska zmluva
Manažérska zmluva
0,00 € Ing. Marek Černý Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
20. Apríl 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.6578731
6578731
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
26. Apríl 2012
Dohoda o zverení motorového vozidla manažérovi na používanie na služobné a súkromné účely
Dohoda o zverení motorového vozidla manažérovi na používanie na služobné a súkromné účely
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Ing. Marek Černý
26. Apríl 2012
nájomná zmluva
NZ/23/2012
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Miroslav Waldecker ITD system
27. Apríl 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
4196491
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
30. Apríl 2012
Zmluva o výpožičke
NZ/26/2012
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Úrad vlády Slovenskej republiky