Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní strážnych služieb č. OST/20/2024
OST/20/2024
288 596,25 € Maba Pro s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
20. December 2023
Zmluva o nákupe a dodávke elektrickej energie č. OST/52/2023 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku zo sietí nízkeho napätia (NN)
OST/52/2023
287 003,31 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
20. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní strážnej služby č. OST/19/2022
OST/19/2022
Doplnená
291 525,86 € Maba Pro s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
22. December 2021
Zmluva o dodávke zemného plynu č. OST/5100026840/2021 (OST/60/2021)
OST/60/2021
270 486,91 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
20. December 2019
Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektov č. OST/69/2019
OST/69/2019
Doplnená
259 057,05 € Maba Pro s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. November 2023
Zmluva o nákupe a dodávke zemného plynu č. OST/5100026840/2023 (OST/45/2023)
OST/45/2023
248 572,76 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
5. Október 2012
Dodatok č.2 k NZ/32/2006
Dodatok č.2 k NZ/32/2006
246 579,64 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Optifin Invest s.r.o.
18. Júl 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/13/2023
ZoD/13/2023
237 730,00 € ZŤK, spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Apríl 2018
Zmluva o dielo č. ZoD/2/2018 Stavebné práce, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu
ZoD/2/2018
231 734,50 € ZŤK, spol. s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
3. Júl 2017
Zmluva o dielo č. ZoD/13/2017 Stavebné práce, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu, na objektoch vo vlastníctve SSDZ, a.s.
ZoD/13/2017
198 820,72 € ZŤK, spol. s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
26. Február 2020
Zmluva č. OST/13/2020 o poskytovaní upratovacích služieb
OST/13/2020
197 117,80 € PRIMA INVEST, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
31. August 2018
Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektov č. OST/33/2018
OST/33/2018
192 019,96 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
30. Október 2015
Zmluva o dielo č. ZOD/38/2015 - Stavebné práce na bytoch
ZOD/38/2015
192 016,68 € ZŤK, spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
8. Október 2015
Zmluva o dielo č. ZOD/37/2015 - Stavebné práce na kancelárskych budovách v objekte Palisády 29, Bratislava
ZOD/37/2015
190 111,77 € ZŤK, spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. August 2013
Rámcova zmluva č. ZOD/22/2013 - Dodávka a montáž nábytku
ZOD/22/2013
187 700,00 € MODERN DESIGN, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
5. Október 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/19/2023
ZoD/19/2023
166 317,27 € VERA & GUARD s. r. o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. Júl 2020
Zmluva o dielo č. ZoD/7/2020 Rekonštrukcia kotolní
ZoD/7/2020
158 803,47 € VAD spol. s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
13. Júl 2015
Zmluva o dielo č. ZOD/35/2015 - Maliarske a natieračské práce
ZOD/35/2015
157 560,00 € Vladimír Kúdela VEJMA Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
25. Apríl 2019
Zmluva o dielo č. ZoD/7/2019 Výmena klimatizačných zariadení
ZoD/7/2019
145 620,09 € MB Tech, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
2. August 2013
Zmluva o dielo č.ZOD/17/2013 - Stavebné práce na objektoch vo vlastníctve objednávateľa
ZOD/17/2013
144 653,66 € VYPUSTA spol.sr.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.