Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2014
ZOD/8/2014 - servis a opravy zdvíhacích zariadení
ZOD/8/2014
88 552,00 € VEP - VÝŤAHY, ESKALÁTORY, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
18. Apríl 2018
Zmluva o dielo č. ZoD/6/2018 Servis a opravy zdvíhacích zariadení
ZoD/6/2018
85 356,00 € VEP- VÝŤAHY. ESKALÁTORY, PLOŠINY, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
30. September 2021
Zmluva o dielo č. ZoD/20/2021
Zmluva o dielo č. ZoD/20/2021
84 188,69 € Ivan Mackovčin I&M Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
29. November 2017
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti č. OST/69/2017
OST/69/2017
84 038,00 € ReSpect, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. Marec 2018
Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti č. OST/11/2018
OST/11/2018
84 038,00 € ReSpect, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
11. Jún 2021
Zmluva o dielo č. ZoD/11/2021 Realizácia terénnych úprav areálu vrátane kontajnerového stojiska v objekte Somolického 1/A. Fasáda - Sanácia havarijného stavu zateplenia v objekte Údolná 7
ZoD/11/2021
83 201,70 € Khandl s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
18. Apríl 2018
Zmluva o dielo č. ZoD/9/2018 Repasovanie riadiaceho systému MaR v objekte AC Diplomat
ZoD/9/2018
79 340,89 € TZB Technológie, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. September 2018
Zmluva o zabezpečení pozáručného servisu a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení č. OST/34/2018
OST/34/2018
78 171,09 € MOVYS, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
15. Júl 2015
Zmluva o zabezpečení servisu a opravy klimatizačných a vzduchotechnických jednotiek č. OST/32/2015
OST/32/2015
73 384,96 € MOVYS, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
8. August 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/14/2023
ZoD/14/2023
71 638,50 € UNIVIS spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
16. Október 2018
Zmluva o dielo č. ZoD/20/2018 Rekonštrukcia spevnenej plochy v objekte Podjavorinskej 4, Bratislava
ZoD/20/2018
69 990,00 € IAMS s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. Október 2019
Zmluva o dielo č. ZoD/20/2019 Hummelova 4 - rekonštrukcia kotolní
ZoD/20/2019
69 842,16 € MATEP, spol. s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
19. Október 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/20/2023
ZoD/20/2023
69 795,00 € LEGAS s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Október 2016
Klimatizovanie objektu Palisády 31 Bratislava
ZoD/27/2016
69 778,90 € AKAVA GROUP, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
3. November 2016
Rekonštrukcia priestorov na 1.PP objektu Hummelova 4, Bratislava č. ZoD/31/2016
Zmluva o dielo č. ZoD/31/2016
69 554,91 € Young House, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
22. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. ZoD/04/2022
ZoD/04/2022
68 520,00 € full house s. r. o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
10. Február 2017
Zmluva o dielo č. ZoD/2/2017 Realizácia rozdelenia existujúceho bytu č. 10/p/2 na dva samostatné byty v objekte Čmeľovec 2-10, Bratislava
ZoD/2/2017
68 454,95 € V I K O spol. s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Február 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/04/2023
ZoD/04/2023
68 044,00 € VEP - VÝŤAHY, ESKALÁTORY, PLOŠINY, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
31. Marec 2017
Zmluva o dielo č. ZoD/5/2017 Renovácia systémov vykurovania, chladenia a vzduchotechniky na objekte Palisády 29
ZoD/5/2017
68 003,74 € G.H.Engineering service spol. s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
12. Júl 2021
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu objektu Podjavorinskej 4. Vypracovanie konceptu využitia objektu Hummelova 4
ZoD/14/2021
67 150,00 € ATAQ, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.