Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Zmluva o výkone činnosti stavebného (technického) dozoru č. OST/10/2024
OST/10/2024
66 000,00 € NGA PROJECT, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
21. August 2018
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam č. OST/31/2018
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam č. OST/31/2018
65 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. I.V.O. Invest s.r.o.
9. Február 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/02/2023
ZoD/02/2023
65 121,55 € Khandl s. r. o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
22. Február 2021
Zmluva o dielo č. ZoD/4/2021 Servis a opravy výťahov
ZoD/4/2021
63 312,00 € VEP - VÝŤAHY, ESKALÁTORY, PLOŠINY, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
13. Júl 2017
Zmluva o dielo č. ZoD/15/2017 Oprava strechy Somolického 1/a, Bratislava
ZoD/15/2017
62 475,11 € VERA & GUARD s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
17. September 2013
Zmluva o dielo č. ZOD/30/2013 - Výmena výťahov
ZOD/30/2013
62 000,00 € Ladicky, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
24. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/47/2023
OST/47/2023
61 992,00 € TZB technológie, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
25. Október 2021
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/43/2021
OST/43/2021
Doplnená
61 560,00 € TZB Technológie, s. r. o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
8. August 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/15/2023
ZoD/15/2023
61 435,38 € UNIVIS spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Február 2020
Zmuva o poskytovaní služieb č. OST/15/2020 Záhradnícke práce
OST/15/2020
60 777,00 € zares, spol. s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/07/2024
OST/07/2024
60 735,00 € zares, spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
9. Jún 2020
Zmluva o dielo č. ZoD/4/2020 Sanácia medziterás v objekte Hummelova 4 a sanácia garáží v objekte AC Diplomat, Palisády 29, Ba
ZoD/4/2020
60 363,32 € APW s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Marec 2020
Zmluva o dielo č. ZoD/1/2020 Prestrešenie vstupov, oprava terás a sprevnených plôch - Somolického 1/a
ZoD/1/2020
59 671,70 € HANT BA, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
12. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. ZoD/03/2022
ZoD/03/2022
57 560,00 € FIVE by FIVE s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
7. Máj 2020
Zmluva o dielo č. ZoD/03/2020 Oprava mramorových schodov v objekte AC Diplomat, Palisády 29, Ba
ZoD/03/2020
56 906,21 € KAHOSTAV, spol. s.r.o Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
30. Október 2019
Zmluva o dielo č. ZoD/22/2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie Nadstavby bytového domu Kohútova 2-10, Bratislava
ZoD/22/2019
56 170,00 € ARQITEQ, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
20. September 2019
Zmluva o dielo č. ZoD/18/2019 Reštaurovanie drevených okien v objekte Hlavné nám. 7 a Hviezdoslavovo nám. 10
ZoD/18/2019
55 363,00 € Ing. Juraj Janák, FO - podnikateľ Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
15. Jún 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/10/2023
ZoD/10/2023
51 577,68 € AIR FRESH s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
27. August 2021
Zmluva o dielo č. ZoD/17/2021 "Modernizácia vstupu a recepcie na 1NP (opatrenia proti COVID-u) v objekte Palisády 31"
Zmluva o dielo č. ZoD/17/2021
50 663,82 € VERTI SK s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
19. August 2015
Zmluva o dielo č. ZOD/36/2015 - Inštalácia bezpečnostného zariadenia v priestoroch objektu Palisády 29, Bratislava
ZOD/36/2015
49 989,00 € EMM International, spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.