Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2021
Zmluva o dielo č. ZoD/7/2021 Dodávka a montáž mobilného nábytku v zmysle PD v objekte Jančova 8A (byt 13 a 14)
ZoD/7/2021
49 961,08 € Distillchem, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
21. Marec 2019
Zmluva o dielo č. ZoD/5/2019 Sanácia priestorov podzemných garáží v objekte AC Diplomat, Palisády 29 Ba
ZoD/5/2019
49 954,17 € APW s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
17. Jún 2016
Zmluva o dielo č. ZOD/13/2016 - Reštaurovanie pavlačí na nádvorí objektu Hlavné nám. 7 v Bratislave
ZOD/13/2016
49 952,09 € Akad. soch. Vladimír Višváder – VILLARD reštaurovanie a obnova pamiatok Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
11. December 2017
Zmluva o dielo č. ZoD/27/2017 Inštalácia bezpečnostného zariadenia v areáli objektu Palisády 29-31 v Bratislave
ZoD/27/2017
49 185,00 € Dellie s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
27. December 2022
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023 (OST/58/2022)
OST/58/2022
48 816,67 € MH Teplárenský holding, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. December 2020
Poistná zmluva č. 2407481540 (OST/62/2020)
2407481540 (OST/62/2020)
48 764,31 € Generali Poisťovňa, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/14/2020 Obsluha kotolní
OST/14/2020
48 000,00 € TZB Technológie, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
21. Júl 2022
Zmluva o dielo č. ZoD/06/2022 ,,Maliarske a natieračské práce"
ZoD/06/2022
46 925,00 € Vladimír Kudela VEJMA Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
24. November 2023
Poistná zmluva č. 2409072299 (OST/49/2023)
OST/49/2023
46 838,91 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
20. Júl 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/12/2023
ZoD/12/2023
46 308,00 € LAZA-Control s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
24. November 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/22/2023
ZoD/22/2023
44 900,00 € Gejza Kelemen Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
27. December 2023
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024 (OST/53/2023)
OST/53/2023
44 900,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
23. Január 2024
Zmluva o dielo č. ZoD/01/2024
ZoD/01/2024
43 557,00 € ENERGOCOM PLUS, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
22. Jún 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/11/2023
ZoD/11/2023
42 743,11 € B.E.Service SK, s. r. o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
10. Jún 2021
Zmluva o dielo č. ZoD/10/2021 Nákup, dodávka a inštalácia klimatizačných zariadení
ZoD/10/2021
42 733,89 € AIR FRESH s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
21. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/50/2022 ,,Zimná údržba"
OST/50/2022
42 410,00 € ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
27. Júl 2022
Zmluva o dielo č. ZoD/07/2022
ZoD/07/2022
40 731,47 € ZŤK, spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/59/2022
OST/59/2022
40 560,00 € Dynam IT, s. r. o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
20. Jún 2017
Zmluva o prevode vlastníctva k spoluvlastníckemu podielu na nebytovom priestore č. OST/45/2017
OST/45/2017
40 000,00 € MS Consulting, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
23. Január 2019
Zmluva o prevode vlastníctva k spoluvlastníckemu podielu na nebytovom priestore č. OST/4/2019
OST/4/2019
40 000,00 € MS Consulting, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.