Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2012
Zmluva o dielo - Podchytenie celého objektu dočasnými podpornými konštrukciami
ZOD/02/2012
38 990,06 € ASSYX spol.s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
12. December 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/23/2023
ZoD/23/2023
38 898,00 € akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
26. November 2019
Zmluva o dielo č. ZoD/24/2019 Dodávka a montáž tieniacej techniky - Jančova 8A
ZoD/24/2019
38 784,81 € APL TREND, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
27. Marec 2018
Dodávka a inštalácia kuchynských liniek na mieru vrátane osadenia spotrebičov pre objekty vo vlastníctve SSDZ, a.s.
ZoD/3/2018
38 565,60 € Distillchem, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
10. Apríl 2018
Zmluva o dielo č. ZoD/5/2018 Realizácia elektroinštalácie, slaboprúdových rozvodov - štruktúrovanej kabeláže na základe požiadaviek klienta v objekte AC Diplomat Palisády 29, Ba
ZoD/5/2018
38 500,97 € APL TREND s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/46/2023 "Zimná údržba"
OST/46/2023
37 925,00 € ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
5. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/40/2022 ,,Oprava tieniacej techniky"
OST/40/2022
37 850,00 € DDI SERVICES, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Jún 2017
Zmluva o dielo č. ZoD/11/2017 Rekonštrukcia vykurovania objektu Hlavné námestie č. 7 - II. Etapa vyregulovania systému ústredného kúrenia
ZoD/11/2017
37 548,62 € G.H. Engineering service spol. s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z2023433_Z (OST/03/2023) - Špecifikácia služby Virtual Voice č. 03-001-VOV-0000380
OST/03/2023
36 861,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z2023433_Z (OST/03/2023) - Špecifikácia služby Mobil Voice / Mobile Data č. 03-001-VOV-0000380
OST/03/2023_Príloha
36 861,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
30. Máj 2012
Nájomná zmluva č. NZ/30/2012
NZ/30/2012
36 361,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20. Január 2021
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/1/2021 Oprava plynových kotlov
OST/1/2021
35 470,00 € VEMAPOS, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
31. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/22/2020 Servis EZS, SKV, EPS, PER
OST/22/2020
34 998,00 € EMM International, spol. s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
27. Október 2021
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/44/2021
OST/44/2021
34 930,00 € ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
8. Jún 2012
nájomná zmluva
NZ/34/2012
34 500,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
5. Máj 2017
Zmluva o dielo č. ZoD/9/2017 Drobné stolárske práce
ZoD/9/2017
34 138,00 € BODKA PB, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
7. Máj 2015
Zmluva č. OST/16/2015 - o poskytovaní upratovacích služieb
OST/16/2015
33 588,36 € SLOVCLEAN, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
24. Jún 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202124980_Z
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202124980_Z
33 133,43 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
1. Apríl 2021
Zmluva o poskytovaní poradenstva č. OST/13/2021
OST/13/2021
33 100,00 € Institute of Consulting a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
16. August 2022
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z202122177_Z, OST/54/2021
D2 k OST/54/2021
30 962,00 € Summit Motors Bratislava, spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.