Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2012
Nájomná zmluva č. NZ/29/2012
NZ/29/2012
29 990,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20. Jún 2014
Zmluva o dielo č. ZOD/22/2014 - Natieranie konštrukcií
ZOD/22/2014
29 965,65 € MODERN DESIGN, s.r.o Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
3. Marec 2016
Zmluva o dielo č. ZOD/3/2016 - Realizácia zelenej strechy garáží v areáli objektu Čmeľovec
ZOD/3/2016
29 959,40 € Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
18. Máj 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/09/2023
ZoD/09/2023
29 928,00 € SALVIS, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
25. Jún 2018
Zmluva o dielo č. ZoD/13/2018 Klimatizovanie kancelárskych priestorov na 3. NP v objekte Podjavorinskej 4, Bratislava
ZoD/13/2018
29 926,94 € ETZ System s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
17. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/34/2019 Oprava tieniacej techniky
OST/34/2019
29 900,00 € DDI SERVICES, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. Júl 2021
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/26/2021 Opravy tieniacej techniky
OST/26/2021
29 862,50 € DDI SERVICES, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
12. Február 2015
Zmluva o dielo č. ZOD/11/2015 - Inštalovanie výťahu vo vchode č. 6 objektu Čmeľovec
ZOD/11/2015
29 840,00 € LEGAS s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
25. Marec 2015
Zmluva o dielo č. ZOD/23/2015 - Stavebné práce na výťahovej šachte objektu Palisády 6
ZOD/23/2015
29 820,00 € LEGAS s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/42/2022 - Elektroinštalačné práce
OST/42/2022
29 700,00 € Gejza Kelemen - podnikateľ fyzická osoba Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
19. August 2016
Zmluva o dielo č. ZoD/21/2016 - Obnova strešných okien objektu Hlavné námestie 7
ZoD/21/2016
29 648,00 € BODKA PB s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
2. September 2020
Zmluva o dielo č. ZoD/12/2020 Doplnenie kamerového systému
ZoD/12/2020
29 636,00 € Altech MS, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
11. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/35/2023
OST/35/2023
29 604,00 € INVIZO s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Jún 2014
Zmluva o dielo č. ZOD/17/2014 - Obnova a reštaurovanie fasády objektu Hlavné námestie č. 7 zo strany námestia
ZOD/17/2014
29 499,11 € akad. soch. Vladimír Višvader – VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
22. August 2014
Zmluva o dielo č. ZOD/26/2014 - Montáž kovových konštrukcií
ZOD/26/2014
29 485,51 € LEXMED, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
30. Marec 2015
Zmluva o dielo č. ZOD/26/2015 - Natieranie budovy na ul. Palisády 31 v Bratislave
ZOD/26/2015
29 450,50 € EURO REAL, spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
26. Február 2016
Zmluva o dielo č. ZOD/2/2016 - Realizácia kuchýň na mieru
ZOD/2/2016
29 330,20 € Distillchem, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
25. Marec 2015
Zmluva o dielo č. ZOD/21/2015 - Inštalovanie výťahu vo vchode č. 10 objektu Čmeľovec
ZOD/21/2015
29 320,00 € LEGAS s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
12. Apríl 2018
Zmluva o dielo č. ZoD/7/2018 (ZoD-2018-1-000005) Úprava zabezpečovacieho a poplachového systému na základe požiadaviek klienta v objekte Palisády 29, Ba
ZoD/7/2018 (ZoD-2018-1-000005)
29 123,00 € EMM International, spo. s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
31. Júl 2014
Zmluva o dielo č. ZOD/34/2014 - Terénne a sadové úpravy záhrady
ZOD/34/2014
29 100,03 € Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.