Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2014
Zmluva o dielo č. ZOD/25/2014 - Redizajn vstupných a spoločných priestorov
ZOD/25/2014
29 051,10 € Euro real s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
9. December 2014
Zmluva o dielo č. ZOD/58/2014 - Zabezpečenie interiéru z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
ZOD/58/2014
29 049,00 € PECOS, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
19. Júl 2021
Zmluva o poskytovaní služieb - opravy a údržba elektrických zariadení budov č. OST/27/2021
OST/27/2021
29 000,00 € Gejza Kelemen Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
11. Január 2018
Zmluva o dielo č. ZoD/1/2018 Oprava tieniacej techniky
ZoD/1/2018
28 920,00 € DDI SERVICES, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
26. Január 2015
Zmluva o dielo č. ZOD/7/2015 - Montáž obkladu a dlažby
ZOD/7/2015
28 661,99 € Euro real s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
23. Apríl 2015
Zmluva o dielo č. ZOD/30/2015 - Rôzne špeciálne remeselné stavebné práce
ZOD/30/2015
28 594,00 € G. H. Engineering service spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. November 2014
Zmluva o dielo č. ZOD/50/2014 - Dodávka a montáž elektrických rozvodov
ZOD/50/2014
28 569,84 € ELSIK, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
1. Apríl 2015
Zmluva o dielo č. ZOD/25/2015 - Obkladanie stien a kladenie dlažobných krytín na pamiatkovej budove Hlavné nám. č. 7 v Bratislave
ZOD/25/2015
28 303,45 € ZŤK spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
24. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/48/2023
OST/48/2023
28 260,00 € Systeming, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
10. Jún 2014
Zmluva o dielo č. ZOD/16/2014 - Dodávka a montáž sektorových kuchýň
ZOD/16/2014
28 169,33 € Nates - interier, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
2. Apríl 2015
Zmluva o dielo č. ZOD/28/2015 - Dláždiace práce terasy objektu AC Diplomat, na ul. Palisády 29/A v Bratislave
ZOD/28/2015
28 165,60 € G. H. Engineering service spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
29. Apríl 2015
Zmluva o dielo č. ZOD/33/2015 - Stavebné práce na stavbe sociálnych zariadení v objekte AC Diplomat Palisády 29/A
ZOD/33/2015
28 151,75 € PLTeam, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Marec 2014
Zmluva o dielo č. ZOD/11/2014 - Montáž vstavaného nábytku
ZOD/11/2014
28 036,50 € KNN s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
26. November 2018
Zmluva o dielo č. ZoD/23/2018 Obsluha kotolní
ZoD/23/2018
28 000,00 € TZB Technológie, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
5. Jún 2024
Zmluva o dielo č. ZoD/09/2024
Zmluva o dielo č. ZoD/09/2024
27 747,95 € eneram s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
15. Jún 2020
Zmluva o dielo č. ZoD/5/2020 Reštaurátorské práce v objektoch Podjavorinskej 4 a Hviezdoslavovo námestie 10
ZoD/5/2020
27 372,68 € akad.soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
13. Október 2014
Zmluva o dielo č. ZOD/27/2014 - Rekonštrukcia toaliet objektu Hlavné námestie č. 7, 1.NP a 2.NP
ZOD/27/2014
27 027,60 € ZŤK spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
19. Jún 2014
Zmluva o dielo č. ZOD/14/2014 - Obnova a reštaurovanie uličnej fasády paláca NESTOR z Rybného námestia
ZOD/14/2014
26 991,30 € Ing. Tibor Machata - VILLARD Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
24. Máj 2021
Zmluva o dielo č. ZoD/9/2021 Projektová dokumentácia k odčleneniu médií objektov Jančova 8A a Jančova 8B. Projektová dokumentácia rekonštrukcie kotolne v objekte na Podjavorinskej 4
ZoD/9/2021
Doplnená
26 950,00 € TZB projekt s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. December 2018
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/59/2018 Záhradnícke práce
OST/59/2018
26 869,00 € zares, spol. s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.