Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2018
Zmluva o dielo č. ZOD/22/2018 čiastočná sanácia priestorov podzemných garáží v objekte AC Diplomat
ZOD/22/2018
26 807,50 € APW s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
21. Január 2021
Zmluva o dielo č. ZoD/1/2021 Oprava brán
ZoD/1/2021
26 800,00 € KRISTL, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
10. Január 2018
Zmluva o poskytovaní záhradníckych služieb č. OST/74/2017
OST/74/2017
26 683,00 € Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
13. November 2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/58/2020 Zimná údržba
ost/58/2020
26 525,00 € ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
25. Apríl 2014
ZOD/13/2014 - Dodávka a montáž okien
ZOD/13/2014
26 433,15 € PECOS, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
9. August 2016
Zmluva o dielo č. 20/2016 - Obnova toaliet na 1NP Francúzskeho inštitútu v objekte Hlavné námestie č. 7 v Bratislave
ZoD/20/2016
26 113,15 € VERA & GUARD s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
9. August 2016
Zmluva o dielo č. 18/2016 - aplikácia solárnych fólií
ZoD/18/2016
25 924,37 € GooDeal, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
23. Jún 2021
Zmluva o dielo č. ZoD/13/2021 Maliarske práce
ZoD/13/2021
25 080,00 € Vladimír Kudela VEJMA Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
3. August 2021
Zmluva o dielo č.ZOD/16/2021 "Stavebné poradenské služby k poruchám na objektoch"
ZoD/16/2021
25 080,00 € Ing. Vlasta Viglašová autorizovaný stavebný inžinier SKSI Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
22. November 2017
Zmluva o dielo č. ZoD/22/2017 Nákup, dodávka a inštalácia klimatizačných a vzduchotechnických zariadení
ZoD/22/2017
25 048,00 € AKAVA GROUP, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
27. Marec 2015
Zmluva o dielo č. ZOD/15/2015 - Reštaurátorské práce na objekte Hlavné nám. č. 7 - fasáda
ZOD/15/2015
24 908,19 € Ing. Tibor Machata - VILLARD - reštaurovanie a obnova Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
27. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/08/2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/08/2024
24 900,00 € PRESS s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
17. Máj 2019
Zmluva o dielo č. ZoD/10/2019
ZoD/10/2019
24 872,80 € AIR FRESH, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
2. Marec 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/05/2023
ZoD/05/2023
24 840,00 € KRISTL s. r. o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
12. Február 2020
Zmluva o poskytovaní poradenstva č. OST/8/2020
OST/8/2020
24 800,00 € Institute of Consulting, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
18. Marec 2015
Zmluva o dielo č. ZOD/17/2015 - Obnova a reštaurovanie uličných fasád paláca NESTOR
ZOD/17/2015
24 537,99 € Akad. soch. Vladimír Višváder - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
16. November 2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/59/2020 Pravidelná ročná prehliadka kotlov
OST/59/2020
Doplnená
24 390,00 € GASENERG spol. s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
25. Júl 2017
Zmluva o dielo č. ZoD/16/2017 Oprava východnej fasády na nádvorí s ÚZ - ÚV na objekte Hlavné námestie 7, Bratislava
ZoD/16/2017
23 524,80 € Ing. Tibor Machata - VILLARD Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
17. Júl 2014
Zmluva o dielo č. ZOD/23/2014 - Kladenie parkiet v objektoch vo vlastníctve objednávateľa
ZOD/23/2014
23 390,27 € ART CERAMICA s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
1. Marec 2013
Zmluva o poskytovaní záhradníckych služieb
OST/7/2013
23 350,60 € Martin Mikulaj - CARNIHERBA Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.