Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
Zmluva o úvere
402/151/2023
86 000,00 € Gabriel Pečérke a Alexandra Pečérková Štátny fond rozvoja bývania
1. Jún 2023
Zmluva o úvere
707/156/2023
120 000,00 € Ľudmila Rišková a Jakub Riško Štátny fond rozvoja bývania
31. Máj 2023
Záložná zmluva č. 304/460/2022/2
Záložná zmluva č. 304/460/2022/2
156 000,00 € Adam Kuvik a spol. Štátny fond rozvoja bývania
31. Máj 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
201/143/2023/ZZ
42 330,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Gazdovský rad 42/31, 33, 35, Šamorín, v zastúpení Stavebné bytové družstvo v Šamoríne Štátny fond rozvoja bývania
30. Máj 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
805/67/2023/ZZ
67 820,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Krakovská 1029/13,14,15,16,17,18,19, Košice, v zastúpení BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice Štátny fond rozvoja bývania
30. Máj 2023
Zmluva o úvere
101/127/2023
84 230,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava - Staré Mesto, Gajova 102518/13 a Klemensova 102518/9, v zastúpení Bytkomfort - BA, a.s. Štátny fond rozvoja bývania
30. Máj 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
101/127/2023/ZZ
84 230,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Gajova 102518/13 a Klemensova 102518/9, Bratislava - Staré Mesto, v zastúpení Bytkomfort - BA, a.s. Štátny fond rozvoja bývania
30. Máj 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
102/84/2023/ZZ
263 590,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Bieloruská 5189/2, 4, 6, 8, Bratislava v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov - Bieloruská 2,4,6 a 8 Štátny fond rozvoja bývania
30. Máj 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
105/132/2023/ZZ
213 940,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Topoľčianska 3203/20, 22, Bratislava - Petržalka v zastúpení Bytové družstvo Petržalka Štátny fond rozvoja bývania
30. Máj 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
801/150/2023/ZZ
92 200,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Prakovce 296, Prakovce v zastúpení SPOLOČENSTVO SVIDNÍK 296 Štátny fond rozvoja bývania
29. Máj 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
601/74/2023/ZZ
389 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Javornícka 6168/11,13,15,17,19,21,23, Banská Bystrica v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Javornícka 11 - 23 Štátny fond rozvoja bývania
29. Máj 2023
Zmluva o úvere
108/137/2023
54 840,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Senec, Bernolákova 1193/4 v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku Štátny fond rozvoja bývania
29. Máj 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
108/137/2023/ZZ
54 840,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Bernolákova 1193/4, Senec v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku Štátny fond rozvoja bývania
29. Máj 2023
Zmluva o úvere
807/130/2023
120 000,00 € Miriama Sojková a Tomáš Sojka Štátny fond rozvoja bývania
29. Máj 2023
Zmluva o úvere
403/99/2023
151 860,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Nitra, Bazovského 414/3 v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
29. Máj 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
103/601/2022/2/ZZ
276 450,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Sibírska 1617/46,48, Bratislava - Nové Mesto v zastúpení SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
29. Máj 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
403/99/2023/ZZ
151 860,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Bazovského 414/3, Nitra v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
29. Máj 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
504/128/2022/2/ZZ
66 350,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Revolučná 1299, Kysucké Nové Mesto v zastúpení Kysuca s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
29. Máj 2023
Zmluva o úvere
400/115/2023
262 280,00 € Obec Skýcov Štátny fond rozvoja bývania
29. Máj 2023
Zmluva o úvere
400/116/2023
47 340,00 € Obec Skýcov Štátny fond rozvoja bývania