Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2023
Záložná zmluva č. 506/571/2023
506/571/2023/ZZ
111 610,00 € Dominik Sopko a spol. Štátny fond rozvoja bývania
9. December 2023
Záložná zmluva č. 506/571/2023/2
506/571/2023/2/ZZ
111 610,00 € Ivan Škamla a spol. Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2023
Zmluva o úvere
105/583/2023
295 810,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava, Humenské námestie 3168/7, 8, v zastúpení Bytové družstvo Petržalka Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2023
Zmluva o úvere
402/595/2023
244 780,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Želiezovce, Fučíkova 984/22, 23 v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Levice v skratke OSBD Levice Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2023
Zmluva o úvere
206/652/2023
160 250,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Holíč, M. Nešpora 2929/1, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Senica Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2023
Zmluva o úvere
708/683/2023
750 500,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Sabinov, Puškinova 615/1, 2, 3, v zastúpení Bytové družstvo Prešov Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
810/655/2023/ZZ
42 520,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Mlynská 1132/2, Krompachy, v zastúpení Bytové družstvo Spišská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
307/701/2023/ZZ
734 160,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Ulica Š. Králika 20439/13,15, Prievidza, v zastúpení BYTOS - správa bytov PRIEVIDZA, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
708/683/2023/ZZ
750 500,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Puškinova 615/1, 2, 3, Sabinov, v zastúpení Bytové družstvo Prešov Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
206/652/2023/ZZ
160 250,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M. Nešpora 2929/1, Holíč, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Senica Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2023
Zmluva o úvere
613/658/2023
194 410,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Hliník nad Hronom, Priehradka 392/1, 2, 3, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
613/658/2023/ZZ
194 410,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Priehradka 392/1, 2, 3, Hliník nad Hronom, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2023
Zmluva o úvere
401/710/2023
447 310,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Komárno, Ul. gen. Klapku 2962/32, 34, 36, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Komárno Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
401/710/2023/ZZ
447 310,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Ul. gen. Klapku 2962/32, 34, 36, Komárno, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Komárno Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
402/595/2023/ZZ
244 780,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Fučíkova 984/22, 23, Želiezovce, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Levice v skratke OSBD Levice Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
105/583/2023/ZZ
295 810,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Humenské námestie 3168/7, 8, Bratislava, v zastúpení Bytové družstvo Petržalka Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
810/675/2023/ZZ
63 420,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Brezová 2055/21, 22, 23, Spišská Nová Ves, v zastúpení Bytové družstvo Spišská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
104/684/2023/ZZ
994 400,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Jána Smreka 6166/5, Bratislava-Devínska Nová Ves, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov na ulici Jána Smreka č. 5 v Bratislave Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 702/765/2018
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 702/765/2018
119 470,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Školská 1461/3, 4, Humenné v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov na ul. Školskej č. 1461/3,4 Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 702/765/2018
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 702/765/2018
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Školská 1461/3, 4, Humenné, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov na ul. Školskej č. 1461/3,4 Štátny fond rozvoja bývania