Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
202/4/2024/ZZ
218 770,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Železničiarska 1425/32,34,36, Galanta, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta Štátny fond rozvoja bývania
24. Máj 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
304/82/2024/ZZ
602 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Hollého 1914/4,5, Nové Mesto nad Váhom, v zastúpení Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
24. Máj 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
102/53/2024/ZZ
49 650,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Borodáčova 3116/6, Bratislava-Ružinov, v zastúpení Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
24. Máj 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
404/25/2024/ZZ
195 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Nábrežie 292/2, 4, 6, Šurany, v zastúpení Bytkomfort, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
24. Máj 2024
Zmluva o úvere
307/55/2024
65 500,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bojnice, Lúčky 1242/2, 4, 6, 8, v zastúpení HANDIMEX-BYT, spol. s r.o. Štátny fond rozvoja bývania
24. Máj 2024
Zmluva o úvere
810/81/2024
70 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Spišská Nová Ves, Gaštanová 1908/1, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov FATRA Štátny fond rozvoja bývania
24. Máj 2024
Zmluva o úvere
304/57/2024
133 740,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Nové Mesto nad Váhom, A. Sládkoviča 2098/4, 5, 6, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Nové Mesto nad Váhom Štátny fond rozvoja bývania
24. Máj 2024
Zmluva o úvere č. 708/87/2024
708/87/2024
98 920,00 € Dávid Vaščák a spol. Štátny fond rozvoja bývania
24. Máj 2024
Zmluva o úvere
706/32/2024
504 540,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Poprad, Šrobárova 2611/9, 11, v zastúpení Bytový podnik Poprad, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
24. Máj 2024
Zmluva o úvere č. 713/103/2024
713/103/2024
110 000,00 € Samuel Baran a spol. Štátny fond rozvoja bývania
24. Máj 2024
Zmluva o úvere č. 306/100/2024
306/100/2024
93 000,00 € Dalibor Peťovský a spol. Štátny fond rozvoja bývania
24. Máj 2024
Záložná zmluva č. 406/35/2024
406/35/2024/ZZ
114 000,00 € Ľubomíra Gálisová Štátny fond rozvoja bývania
23. Máj 2024
Zmluva o úvere
304/82/2024
602 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Nové Mesto nad Váhom, Hollého 1914/4,5, v zastúpení Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
23. Máj 2024
Zmluva o úvere
102/53/2024
49 650,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava-Ružinov, Borodáčova 3116/6, v zastúpení Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
23. Máj 2024
Zmluva o úvere č. 810/90/2024
810/90/2024
75 200,00 € Viktória Nguyen Miklasová a spol. Štátny fond rozvoja bývania
23. Máj 2024
Zmluva o úvere č. 403/89/2024
403/89/2024
103 600,00 € Natália Borecká a spol. Štátny fond rozvoja bývania
23. Máj 2024
Záložná zmluva
400/406/2021/ZZ
1 234 701,00 € IC Holding, s.r.o. a spol. Štátny fond rozvoja bývania
23. Máj 2024
Záložná zmluva
400/408/2021/ZZ
55 432,00 € IC Holding, s.r.o. a spol. Štátny fond rozvoja bývania
23. Máj 2024
Zmluva o úvere č.105/104/2024
105/104/2024
34 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Firmova 1505/10/E, Bratislava-Rusovce v zastúpení: MADJAN, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
23. Máj 2024
Zmluva o úvere
404/25/2024
195 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Šurany, Nábrežie 292/2, 4, 6, v zastúpení Bytkomfort, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania