Centrálny register zmlúv

Slovenská pošta, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1635/2023 info
484,84 € Slovenská pošta, a. s. Mgr. Marianna Špurnayová, rod. Micišinová
11. Október 2023
Mandátna zmluva
316/2023
287 881,00 € Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s. Slovenská pošta, a. s.
8. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1603/2023 info
1 039,24 € Slovenská pošta, a. s. SWAN, a.s.
8. November 2023
Zmluva o poskytnutí miesta na umiestnenie antény
1602/2023 info
355,86 € Slovenská pošta, a. s. SWAN, a.s.
8. November 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
4/1876/2019 info
2 168,28 € Slovenská pošta, a. s. Monika Chmelková
8. November 2023
Zmluva o nájme bytu
1616/2023 info
2 993,04 € Slovenská pošta, a. s. Rastislav Kocoň
8. November 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
4/1763/2019 info
3 256,20 € Slovenská pošta, a. s. Martin Žitniak
10. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme služobného bytu
1/838/2023 info
1 851,36 € Slovenská pošta, a. s. Bc. Karolína Adamovicová
13. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb na rok 2024
947/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská pošta, a. s.
13. November 2023
Nájomná zmluva
1643/2023 info
7 589,52 € Slovenská pošta, a. s. O2 Networks, s.r.o.
13. November 2023
Zmluva o úhrade nákladov spojených s vjazdom a prejazdom motorových vozidiel
1641/2023 info
2 160,00 € Slovenská pošta, a. s. JEDNOTNÝ MAJETKOVÝ FOND ZVÄZOV ODBOROVÝCH ORGANIZÁCIÍ v SR
13. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemku
1631/2023 info
2 127,79 € Slovenská pošta, a. s. Róbert Marko
15. November 2023
Zmluva o nájme služobného bytu
1620/2023 info
2 053,56 € Slovenská pošta, a. s. Andrea Katreniaková
20. November 2023
Zmluva o nájme bytu
1651/2023 info
1 931,04 € Slovenská pošta, a. s. Dana Kováčová
27. November 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
5/1444/2018 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Mgr. Marta Sabolová
27. November 2023
Zmluva o nájme pozemku
1700/2023 info
494,46 € Slovenská pošta, a. s. Slovak Telekom, a.s.
24. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1713/2023 info
844,13 € Slovenská pošta, a. s. QUESTOR, s.r.o.
24. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
3/1885/2021 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Martin Šimon
24. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku
3/362/2022 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Martin Šimon
24. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu
2/963/2022 info
2 983,32 € Slovenská pošta, a. s. Martin Šimon