Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR-EO2-53_2011_2011
0,00 € Mesto Kolárovo Krajské riaditeľstvo Pz v Nitre
23. Február 2011
Rámcová kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_EO3-O-3-017_2011_2011
0,00 € STAVMAT IN , spol s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
23. Február 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_EO3-O-3-020_2011_2011
Doplnená
0,00 € TZB Market, s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
24. Február 2011
Darovacia zmluva
KRPZ-NR_ZM_EO4-A-2011-11_2011_2011
0,00 € Obec Sľažany Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
25. Február 2011
Zmluva o nájme
KRPZ-NR_ZM_A-2011-41_2011_2011
0,00 € Stredná odborná škola - ZSAKKOZÉPISKOLA Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
25. Február 2011
Zmluva o nájme
KRPZ-NR_ZM_A-2011-44_2011_2011
0,00 € Obec Gbelce Krajské riaditeľstvpo PZ v Nitre
25. Február 2011
Zmluva o nájme
KRPZ-NR_ZM_A-2011-45_2011_2011
0,00 € Stredná odborná škola-SZAKKOZÉPISKOLA Krajské riaditeľstvp PZ v Nitre
28. Február 2011
Zmluva o dielo-servis kopíriek
KRPZ-NR_ZM_A-2011-9_2011_2011
Doplnená
0,00 € REVIS-servis. spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
28. Február 2011
Zmluva o dielo- servis, oprava a údržba plynových, tlakových a ostatných zariadení
KRPZ-NR_ZM_EO3-O-81-012_2010_2010
Doplnená
0,00 € Jozef Kollár-PLYNOTHERM Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
28. Február 2011
Darovacia zmluva
KRPZ-NR_ZM_EO4-A-2011-10_2011_2011
0,00 € Obec Nýrovce Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
28. Február 2011
Darovacia zmluva
KRPZ-NR_ZM_EO4-A-2011-22_2011_2011
0,00 € Obec Svodín Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
8. Marec 2011
Zmluva o predaji rafinérskych produktov
KRPZ-NR_ZM_A-2011-66_2011_2011
0,00 € Slovnaft a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
8. Marec 2011
Zmluva o prenájme
KRPZ-NR_ZM_A-2011-64_2011_2011
0,00 € ZO technických športov Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
8. Marec 2011
Zmluva o nájme
KRPZ-NR_ZM_A-2011-65_2011_2011
0,00 € Športový klub COOPEX VTJ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
14. Marec 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_VO1_A-2011-67_2011_2011
0,00 € HASIL-HD s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
14. Marec 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku
KRPZ-NR_ZM_EO4-A-2011-14_2011_2011
0,00 € MV SR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
14. Marec 2011
Dohoda o poskytovaní služieb
KRPZ-NR-ZM_EO2-A-2011-63_2011_2011
Doplnená
0,00 € Zlatý Ónyx Levice, spol. s r.o. Železničná polícia
15. Marec 2011
Dohoda o dodávke vody
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2008-487_2011_2011
Doplnená
0,00 € Stredné odborné učilište stavebné Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
16. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní služieb-prenájom plavárne
KRPZ-NR_ZM_A-2011-42_2011_2011
0,00 € Bytový podnik Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
16. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní služieb-prenájom plavárne
KRPZ-NR_ZM_A-2011-43_2011_2011
0,00 € VADAŠ, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre