Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2011
Zmluva o dodávke a odbere tepúla č. 005-2011/SIT
KRPZ-NR_ZM_EO2-O-5_2011_2011
Doplnená
0,00 € SI Teplo s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
16. Marec 2011
Zmluva o dodávke vody
KRPZ-NR_ZM_EO2-63_2011_2011
Doplnená
0,00 € ZSVS Levice Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
16. Marec 2011
Zmluva o dodávke a odbere tepla
KRPZ-NR_ZM_EO2-69_2011_2011
Doplnená
0,00 € SOŠ Nitra Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
16. Marec 2011
Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách č. 091300P61108/11
KRPZ-NR_ZM_EO2-75_2011_2011
0,00 € ŽSR Bratislava Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
16. Marec 2011
Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách č. 091300P61109/11
KRPZ-NR_ZM_EO2-75-002_2011_2011
0,00 € ŽSR Bratislava Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
17. Marec 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2010-125_2011_2011
Doplnená
0,00 € Miroslav Šamaj- Servis plynových spotrebičov Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
17. Marec 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_VO1-A-2011-71_2011_2011
0,00 € Adam Piroš Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
21. Marec 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_EO3-O-28-006_2011_2011
0,00 € ROBINCO SLOVAKIA, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. Marec 2011
Zmluva o dielo 2711080011 o termickom zhodnocovaní odpadov v spaľovni NO v Duslo a.s.
KRPZ-NR_ZM_EO2-95_2011_2011
0,00 € Duslo, a.s. Šaľa Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. Marec 2011
Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách č 091300P61102/11
KRPZ-NR_ZM_EO2-O-75-001_2011_2011
0,00 € ŽSR Bratislava Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. Marec 2011
Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách č 091300P61110/11
KRPZ-NR_ZM_EO2-O-75-003_2011_2011
0,00 € ŽSR Bratislava Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. Marec 2011
Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách č 091300P61111/11
KRPZ-NR_ZM_EO2-O-75-004_2011_2011
0,00 € ŽSR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. Marec 2011
Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách č 091300P61112/11
KRPZ-NR_ZM_EO2-O-75-005_2011_2011
0,00 € ŽSR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. Marec 2011
Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách č 091300P61106/11
KRPZ-NR_EO2-O-75-006_2011_2011
0,00 € ŽSR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. Marec 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2011-74_2011_2011
Doplnená
0,00 € Vypusta, spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_EO3-O-3-018_2011_2011
Doplnená
0,00 € Hagard:Hal Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_EO3-O-3-019_2011_2011
Doplnená
0,00 € Haker , spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. Marec 2011
Zmluva o nájme bytu
KRPZ-NR_A-2011-32_2011_2011
0,00 € Ivan Mazúch Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. Marec 2011
Zmluva o nájme bytu
KRPZ-NR_ZM_A-2011-31_2011_2011
0,00 € Juraj Blahý Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. Marec 2011
Zmluva o nájme bytu
KRPZ-NR_ZM_A-2011-30_2011_2011
0,00 € Marian Záležák Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre