Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2011
Zmluva o nájme bytu
KRPZ-NR_ZM_A-2011-29_2011_2011
0,00 € Ján Dohányos Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. Marec 2011
Zmluva o nájme bytu
KRPZ-NR_ZM_A-2011-28_2011_2011
0,00 € Bc. Vladimír Šteso Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. Marec 2011
Zmluva o nájme bytu
KRPZ-NR_ZM_A-2011-27_2011_2011
0,00 € Marek Udvary Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. Marec 2011
Zmluva o nájme bytu
KRPZ-NR_ZM_A-2011-33_2011_2011
0,00 € Peter Trebichalský Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2008-1056_2008_2008
Doplnená
0,00 € Helena Kóšová KOHEL Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
30. Marec 2011
Dohoda o podmienkach vývozu a skladovaní KO a drobného stavebného odpadu
KRPZ-NR_ZM_EO2-46_2011_2011
0,00 € TSm Zlaté Moravce Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
5. Apríl 2011
Darovacia zmluva
KRPZ-NR_ZM_EO4-A-2011-55_2011_2011
0,00 € Obec Čermany Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
11. Apríl 2011
Zmluva o dodávke vody
KRPZ-NR_ZM_EO2-82_2011_2011
Doplnená
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
13. Apríl 2011
Zmluva o bezodplatnom prevoda správy hnuteľného majetku
KRPZ-NR_ZM_OTI-03-2011-07_2011_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
18. Apríl 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej pomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-7-006_2011_2011
0,00 € Ing.MB Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
18. Apríl 2011
Zmluva o nájme
KRPZ-NR_ZM_A-2011-87_2011_2011
0,00 € Rehabilitačný areál Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
20. Apríl 2011
Zmluva o nájme
KRPZ-NR_ZM_A-2011-94_2011_2011
0,00 € Obec Palárikovo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
21. Apríl 2011
Zmluva č. 19/2011ÚIVP uzavretá v zmesle § 269 Obchodného zákonníka
KRPZ-NR_ZM_A-2011-104_2011_2011
0,00 € Železnice slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
21. Apríl 2011
Zmluva o pripojení
KRPZ-NR_ZM_OTI2-19-001_2011_2011
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
21. Apríl 2011
Zmluva o pripojení
KRPZ-NR_ZM_OTI-19-002_2011_2011
0,00 € Orange Slovcensko a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
21. Apríl 2011
Zmluva o pripojení
KRPZ-NR_ZM_OTI2-19-003_2011_2011
0,00 € Orange Slovensko a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
21. Apríl 2011
Zmluva o pripojení
KRPZ-NR_ZM_OTI2-19-004_2011_2011
0,00 € Orange Slovensko a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
21. Apríl 2011
Zmluva o postúpení pohľadávok č. 1/2011/NR
KRPZ-NR_ZM_A-2011-100_2011_211
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
21. Apríl 2011
Zmluva o postúpení pohľadávok
KRPZ-NR_ZM_A-2011-100_2011_2011
0,00 € Slovenská konsolidačná Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
21. Apríl 2011
Zmluva o postúpení pohľadávok
KRPZ-NR_ZM_A-2011-100-1_2011_2011
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre