Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku štátu
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2012-43_2012_2012
0,00 € MV SR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
17. Február 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku štátu
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2012-44_2012_2012
0,00 € MV SR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
20. Február 2012
Zmluva na opravy zvláštnych zvukových a výstražných zariadení
KRPZ-NR_ZM_EO4-A-2012-32_2012_2012
0,00 € Stražan spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. Február 2012
Zmluva o vykonávaní zberu TKO
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2012-41_2012_2012
0,00 € Mesto Kolárovo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. Február 2012
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NR-EO-P-18_2012_2012
0,00 € Lukáš Š Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. Február 2012
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NR-EO-P-27_2012_2012
0,00 € Peter K Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. Február 2012
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-1-032_2012_2012
0,00 € Tomáš H Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
28. Február 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2012-36_2012_2012
0,00 € VADAŠ s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
28. Február 2012
Zmluva o nájme
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2012-38_2012_2012
0,00 € Obec Palárikovo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
28. Február 2012
Zmluva o nájme
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2012-40_2012_2012
0,00 € Stredná odborná škola-Szakkozépiskola Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
28. Február 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2012-37_2012_2012
0,00 € Bytový podnik Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
28. Február 2012
Zmluva o nájme
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2012-39_2012_2012
0,00 € Obecný úrad Gbelce Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
6. Marec 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2012-52_2012_2012
0,00 € ACTIVA Slovakia,s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
6. Marec 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2012-51_2012_2012
0,00 € Elena Čirkeová FOTEC Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
13. Marec 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2012-60_2012_2012
0,00 € PALACE,s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
13. Marec 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_VO1-A-2012-61_2012_2012
0,00 € Ing. Libor Pažitný OPTEZ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
13. Marec 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_VO1-A-2012-62_2012_2012
0,00 € Ing. Libor Pažitný OPTEZ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
13. Marec 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2012-59_2012_2012
0,00 € Sdružení DIAROS Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
27. Marec 2012
Zmluva o nájme bytu
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2012-49_2012_2012
0,00 € Peter CH Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
27. Marec 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2012-53_2012_2012
0,00 € Nemeth Lift s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre