Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2019
Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena
CPNR-ZM_ON-003981-012_2019_2019
Doplnená
591 151,00 € EKSO,s.r.o. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
9. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
CPNR-ON-2022/001523-008
410 500,00 € Ministerstvo vnútra SR ADA trading s. r. o.
1. December 2023
Kúpna zmluva č. CPNR-MP-2023/001032-009
CPNR-MP-2023/001032-009
311 501,00 € Ministerstvo vnútra SR BizZone Komárno, s.r.o.
27. Máj 2024
Kúpna zmluva č. CPNR-MP-2024/000228-020
CPNR-MP-2024/000228-020
165 900,00 € Ministerstvo vnútra SR ADA trading s.r.o.
21. Január 2015
Kúpna zmluva č. A/2014/72
CPNR_ZM_A-2014-72_2015_2015
159 500,00 € Veľkoobchodný družstevný podnik, a.s. Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14. Jún 2011
Zmluva o prevode správy majetku, práv a záväzkov
KRPZ-NR_ZM_EO2-97-012_2011_2011
101 664,53 € Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
4. Apríl 2014
Kúpna zmluva
CPNR_ZM_A-2014-1_2014_2014
88 000,00 € Ing. Vladimír G a manželka Ing. Lucia G Ministerstvo vnútra, Centrum podpory Nitra
11. Júl 2023
ZMLUVA O DODÁVKE A ODBERE TEPLA
18/47/2023
80 145,00 € Veolia Teplo Levice, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra)
17. Október 2019
Kúpna zmluva
CPNR-ON-2019/004720-015
71 000,00 € Top Grafit s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
20. Február 2013
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_CPNR-A-2013-30_2013_2013
70 301,00 € PROTECH.PLUS,spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
8. August 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_EO2-11-014_2012_2012
67 610,00 € Marek N Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
14. Jún 2011
Zmluva o prevode správy majetku, práv a záväzkov
KRPZ-NR_ZM_EO2-97-011_2011_2011
63 877,85 € Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici Slovenská republika, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
14. Júl 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2015/001120-019
58 404,00 € Slovenská republika, správca Ministerstvo vnútra SR JASPOL EXPORT - IMPORT, spol. s r.o.
30. Marec 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
KRPZ-NR_ZM_A-2011-47_2011_2011
58 039,04 € MV SR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
30. August 2021
Dohoda o sprátkach
CPNR-OU-2021/007952-020
57 760,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Ing. Szabó Zoltán
8. Apríl 2021
Dohoda o splátkach
CPNR-OU-2021/007127-07
52 745,00 € RETAIL INVEST LV s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
6. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-27-003/2015-SF
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR - Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre Martin Banás
6. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-21-003/2015-SF
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR - Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre Bc. Miloš Záhorský
2. November 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_A-2015-166_2015_2015
50 000,00 € Šimon Hajnuš Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
19. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej spociálnej výpomoci zo sociálnehoo fondu
CPNR_ZM_OMP-007162-004_2018_2018
50 000,00 € Ing.Ľubomír Buchel Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra