Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2011
Zmluva o prevode vlastníctva bytu
KRPZ-NR_ZM_A-2011-75_2011_2011
Doplnená
2 273,24 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre M
16. Máj 2011
Zmluva o prevode vlastníctva bytu
KRPZ-NR_ZM_A2011-76_2011_2011
2 273,24 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre Ď
16. Máj 2011
Zmluva o prevode vlastníctva bytu
KRPZ-NR_ZM_A-2011-77_2011_2011
2 273,24 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre Č
29. Február 2024
Dohoda o finančnom vyrovnaní č. CPNR-MP-2024/000890-004
CPNR-MP-2024/000890-004
2 273,05 € KS-správa konkurzov, k.s. Ministerstvo vnútra SR
23. Marec 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-040
2 250,00 € Rastislav Šabo Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
27. Marec 2012
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_VO2-PR-83-003_2012_2012
2 237,24 € Karol I Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
4. Marec 2015
Darovacia zmluva
CPNR_ZM_OTS-2015-003812-001_2015_2015
2 227,13 € VUJE,a.s. Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR
22. Jún 2015
Zmluva o prevode vlastníctva bytu s dohodou o predkupnom práve
CPNR_ZM_ON-004873-005_2015_2015
2 222,87 € Marián R Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. December 2015
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
CPNR-ON-2015/007120-004
2 190,00 € Slovenská republika, správca Ministerstvo vnútra SR Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
14. Október 2019
Kúpna zmluva budovy
CPNR-ON-201/004199-008
2 160,00 € Mesto Kolárovo Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
30. Marec 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
KRPZ-NR_ZM_A-2011-34_2011_2011
2 120,41 € MV SR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
4. Máj 2023
Zmluva o výpožičke majetku štátu
OU-ZM-OKR-2023/000428-002
2 111,58 € Ministerstvo vnútra SR ( Okresný úrad Zlaté Moravce ) Obec Choča
30. Júl 2018
Kúpna zmluva
CPNR_ZM_ON-005017-007_2018_2018
2 093,34 € Základná organizácia chovateľov poštových holubov Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. November 2023
Zmluva o prenájme motorového vozidla
CPNR-OF-2023/000766-096
2 059,20 € AUTO HOFFER SK s.r.o Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
7. Január 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve A/2010/08043 o výpožičke hnuteľného majetku štátu
A/2010/08043
1 823,15 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Obec Beladice
31. Október 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2012-186_2012_2012
1 812,98 € INPEK,s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
2. Máj 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2012-70_2012_2012
1 775,52 € Klimatel Šaľa s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
14. November 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_EO1-13-079_2011_2011
1 655,00 € Pavel S Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
29. December 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_EO1-13-085_2011_2011
1 655,00 € Zdeněk P Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
3. Október 2012
Dohoda o splátkach pohľadávky
KRPZ-NR_ZM_VO2-186-002_2012_212
1 630,65 € Matúš G Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre