Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2019
Zmluva o výpožičke
CPNR_ZM_OU-TO-OKR-2019-009041-005_2019_2019
1 626,57 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra OZ Topoľčany Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
17. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
CPNR-MP-2023/001945-044
1 559,04 € Concret s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
30. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO SLUŽOBNÉHO PRÍJMU
SE-OHZ4-2023/003299-026
1 517,04 € Ministerstvo vnútra SR por. Martin Šulák, rodený Šulák
7. August 2015
Zmluva o výpožičke majetku štátu
OU-ZM-OKR-2015/001119
1 450,53 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik
2. December 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-089
1 440,00 € Zuzana Bednáriková Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
22. December 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE-OHZ4-2023/003299-062
1 363,44 € Ministerstvo vnútra SR Jozef Samaš
14. Október 2019
Nájomná zmluva
CPNR-ON-201/005756-006
1 334,40 € Economy Invest s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
4. November 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NR-EO-P-125_2011_2011
1 332,00 € Tomáš G Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
3. Október 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NR-EO-P-107_2011_2011
1 316,00 € Štefan K Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
8. Február 2012
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_LV-EO-16_124 _2011_2011
1 316,00 € Ján T Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
13. Február 2012
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NR-EO-P-16_2012_2012
1 316,00 € Rudolf V Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
4. Október 2016
Kúpna zmluva
CPNR_ZM_ON-004505-012_2016_2016
1 290,00 € Anna Lauková Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
26. Júl 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2011-147_2011_2011
1 273,43 € INPEK, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
29. December 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve A_2010_06985
A/2010/06985
1 253,36 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Obec Slepčany
12. Jún 2023
Dohoda o finančnom vyrovnaní
CPNR-MP-2023/001939-002
1 247,10 € Mária Ballová REŠTAURÁCIA LAGÚNA Ministerstvo vnútra SR
30. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO SLUŽOBNÉHO PRÍJMU
SE-OHZ4-2023/003299-027
1 224,00 € Ministerstvo vnútra SR por. Peter Kollár, rodený Kollár
27. Jún 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NR-EO-P-78_2011_2011
1 200,00 € Igor K Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
3. Júl 2015
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nehnuteľností
36751855/2015
1 149,60 € LUSSTA, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO SLUŽOBNÉHO PRÍJMU
SE-OHZ4-2023/003299-028
1 142,40 € Ministerstvo vnútra SR nrtm. Andrej Fazekaš, rodený Fazekaš
19. Júl 2012
Dohoda o určení odplaty za vznik vecného bremena
KRPZ-NR_ZM_KRP-108_2012_2012
1 140,00 € Orange Slovensko,a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre