Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2016
Kúpna zmluva
CPNR_ZM_ON-004505-012_2016_2016
1 290,00 € Anna Lauková Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
26. Júl 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2011-147_2011_2011
1 273,43 € INPEK, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
29. December 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve A_2010_06985
A/2010/06985
1 253,36 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Obec Slepčany
12. Jún 2023
Dohoda o finančnom vyrovnaní
CPNR-MP-2023/001939-002
1 247,10 € Mária Ballová REŠTAURÁCIA LAGÚNA Ministerstvo vnútra SR
30. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO SLUŽOBNÉHO PRÍJMU
SE-OHZ4-2023/003299-027
1 224,00 € Ministerstvo vnútra SR por. Peter Kollár, rodený Kollár
27. Jún 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NR-EO-P-78_2011_2011
1 200,00 € Igor K Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
3. Júl 2015
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nehnuteľností
36751855/2015
1 149,60 € LUSSTA, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO SLUŽOBNÉHO PRÍJMU
SE-OHZ4-2023/003299-028
1 142,40 € Ministerstvo vnútra SR nrtm. Andrej Fazekaš, rodený Fazekaš
19. Júl 2012
Dohoda o určení odplaty za vznik vecného bremena
KRPZ-NR_ZM_KRP-108_2012_2012
1 140,00 € Orange Slovensko,a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
14. Marec 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2012-54_2012_2012
1 132,14 € Exterier SK,s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
19. Marec 2018
Dohoda o úhrade ceny zemného plynu
9000282588
1 127,38 € SPP - distribúcia, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. Jún 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2012-115_2012_2012
1 118,88 € INPEK spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. August 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-213_2011_2011
1 116,00 € Patrik B Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
1. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-MP-2024/001094-001
1 080,00 € Slovak Tourism a.s. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra
2. August 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-199_2011_2011
1 016,00 € Szilárd C Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. August 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-226_2011_2011
1 016,00 € Zvonko K Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. August 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-218_2011_2011
1 016,00 € René S Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
27. Október 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-262_2011_2011
1 016,00 € Peter V Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
7. November 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-283_2011_2011
1 016,00 € Juraj M Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
25. Január 2012
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-1-016_2012_2012
1 016,00 € Martin U Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre