Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_OMP-28-003_2013_2013
19 916,35 € Andrea MR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
3. Február 2021
KÚPNA ZMLUVA
CPNR-ON-2020/004235-015
18 550,00 € Ministerstvo vnútra SR vlastníci bytov bytového domu
31. Január 2013
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_
17 800,00 € Obec Gbelce Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
28. Jún 2016
Dodatok č. 2 k zmluve A/2010/07487 o výpožičke
A/2010/07487-ZM
16 894,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Mesto Zlaté Moravce
30. Január 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2012-26_2012_2012
16 779,61 € INPEK, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
27. November 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_A-2015-173_2015_2015
15 000,00 € JUDr. Peter Juhás Ministerstvo vnútra SR-Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
2. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-37-003-SF_2016_2016
15 000,00 € Ing. Mark M Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
28. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-34-003-SF_2016_2016
15 000,00 € K Olleríny Ministerstvo vnútra SR
23. November 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-2018/007782-004
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre) Karol Švajčík
23. November 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-2018/007774-004
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre) František Telek
9. November 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR-ZM_OMP-2020-010769-011_2020_2020
15 000,00 € Andrej K Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
8. Marec 2022
Z M L U V A o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-2022/002428-009
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Lenka Chobotová
15. Október 2019
Dohoda o splátkach
CPNR-OU-2019/005746-018
14 800,00 € In Devel s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
16. Február 2023
Dodatok č.5 k Nájomnej zmluve č. KRP-5/NnZ-2005
Dodatok č.5
12 960,00 € Poľnohospodárske družstvo Nitrianska Blatnica Ministerstvo vnútra SR
15. November 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2008-187_2011_2011
12 666,57 € INPEK, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
15. November 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2011-188_2011_2011
12 666,57 € INPEK, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
1. December 2023
Kúpna zmluva č. CPNR-MP-2023/000585-015
CPNR-MP-2023/000585-015
12 100,00 € Ministerstvo vnútra SR OFF LINE, s.r.o.
15. Október 2019
Dohoda o splátkach
CPNR-OU-2019/005746-017
12 024,00 € In Devel s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
14. Január 2019
Dodatok č.16 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
CPNR_ZM_OBU-KN-OEO-2012_2019_2019
11 816,40 € CALOR, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. September 2019
Zmluva o výpožičke
OU-TO-OKR-2019/009041.007
10 473,22 € Svet zdravia Nemocnica Topoľčany a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)