Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2019
Kúpna zmluva
CPNR-ZM_ON-004245-004_2019_2019
10 200,00 € ZUGADO s.r.o. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
26. November 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-65-010_2013_2013
10 000,00 € Michal L Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
21. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-64-003/2014-SF
10 000,00 € Mgr. Ivan KUNA Ministerstvo vnútra SR – Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
28. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-76-003-SF_2016_2016
10 000,00 € Mgr. J. Uhrin Ministerstvo vnútra SR
18. Júl 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-55-003_2012_2012
9 958,18 € Martin H Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
8. Október 2018
Zmluva o finančnej odplate za užívanie nehnuteľnosti
CPNR_ZM_ON-004914-007_2018_2018
9 794,84 € Oľga Š, Kristína S, Lýdia Z, Daniela M,, Sylvia P, Elvíra L, Alžbeta P, Zuzana K, Jaroslava M, Mária H Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
22. Máj 2024
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2024/000844-027
9 560,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Alena Gofjarová
9. Október 2018
Kúpna zmluva
CPNR_ZM_ON-001315-021_2018_2018
9 200,00 € Ladislav B, Atila K Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-2024/001068-010
9 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Eva Gažiová
8. Február 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2012-35_2012_2012
8 952,59 € INPEK, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
18. Marec 2022
Nájomná zmluva
CPNR-OF-2022/002168-018780-003
8 820,00 € CELTIMA SK s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
13. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2023/001044-009
8 560,00 € Slovenská republika, správca Ministerstvo vnútra SR Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska
8. Február 2024
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2024/000844-002
8 421,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Boháková Silvia s.r.o.
2. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-40-003_2013_2013
8 300,00 € Mgr. Anna F Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
2. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-45-003_2013_2013
8 300,00 € Zdenka M Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
2. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-47-003_2013_2013
8 300,00 € Mgr. Magdaléna N Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
1. Október 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_A-2013-68_2013_2013
8 300,00 € Andrea Š Ministetsvo vnútraSR, Centrum podpory Nitra
1. Október 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_A-2013-69_2013_2013
8 300,00 € Dana M Ministetsvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra
29. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-39-003-SF_2014_2014
8 300,00 € Mgr.Eva H Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
29. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-36-003-SF_2014_2014
Doplnená
8 300,00 € MarianaT Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre