Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-6-005_2011_2011
6 638,78 € B.B. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
24. Október 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-57-003_2011_2011
6 638,78 € ŠK Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
25. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-23-003_2012_2012
6 638,78 € Ľudovít V Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
11. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_OMP-30-003_2013_2013
6 638,78 € M Klenko Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
11. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_OMP-19-003_2013_2013
6 638,78 € Imrich V Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
2. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-44-003_2013_2013
6 600,00 € Ing. Jana B Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
19. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-MP-2023/002123-003
6 500,00 € Akadémia capoeiry a pohybu Ministerstvo vnútra SR
13. Apríl 2021
DOHODA spôsobe úhrady nákladov vynaložených na získanie vzdelania
CPNR-OP-2021/008000-006
6 345,00 € stržm. René Áč Ministerstvo vnútra SR
5. November 2019
Zmluva o výpožičke - dod.č.2
CO-19/2008
6 256,01 € Obec Dolný Pial Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
2. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálne výpomoci
CPNR_ZM_OMP-42-003-SF_2016_2016
6 000,00 € Mgr. Božena Z Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
5. November 2019
Zmláva o výpožičke
CO-32/2008
5 663,36 € Obec Hronské Kľačany Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
29. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-30-003-SF_2014_2014
5 500,00 € Renáta K Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
17. Máj 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000200129
5 500,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra SR
5. November 2019
Zmluva o výpožičke - dod.č.2
Zmluva o výpožičke
5 219,52 € Obec Hronovce Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
22. Január 2024
Dohoda o finančom vyrovnaní č. CPNR-MP-2024/000890-003
CPNR-MP-2024/000890-003
5 173,40 € Konkurzná a reštrukturalizačná , v.o.s. Ministerstvo vnútra SR
6. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-31-003/2015-SF
5 000,00 € Ministerstvo vnútra SR - Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre Mgr. Ján Keszeg
6. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-32-003/2015-SF
5 000,00 € Ministerstvo vnútra SR - Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre Jozef Mészáros
29. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_A-2015-73_2015_2015
5 000,00 € Mgr. Marta Barátová Ministerstvo vnútra SR - Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
11. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_OMP-24-003_2013_2013
4 979,08 € Lývia A Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. Október 2013
Zmluva o dieloí
CPNR_ZM_10-10-2013_2013_2013
4 920,00 € FKFdesign,spol.s r.o. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra