Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2023
Zmluva o výpožičke majetku štátu uzatvorená podľa §659-§662 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
OU-LV-OKR-2022/017944
26 271,23 € Ministerstvo vnútra SR (Okresný úrad Levice) TATRAVAGÓNKA Tlmače, spol. s r.o.
14. Jún 2011
Zmluva o prevode správy majetku, práv a záväzkov
KRPZ-NR_ZM_EO2-97-015_2011_2011
25 969,02 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
14. Jún 2023
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2023/001008-015
25 777,50 € VS INVEST s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
26. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2023/001044-008
25 360,00 € Ministerstvo vnútra SR Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora
29. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_A-2015-71_2015_2015
25 000,00 € Andrej Mládek Ministerstvo vnútra SR - Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
2. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-36-003-SF_2016_2016
25 000,00 € Dávid R Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
9. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR-ZM_OMP-2019-006016-013_2019_2019
25 000,00 € T. Andrášik Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10. November 2022
Z M L U V A o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-2022/003700-012
25 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Anton Kišev
7. August 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve A/2010/07487 o výpožičke hnuteľného majetku štátu
A/2010/07487
23 101,43 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Mesto Zlaté Moravce
23. Máj 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetktu štátu
KRPZ-NR_ZM_EO4-A-2011-106_2011_2011
21 268,51 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre Ministerstvo vnútra SR
2. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-26-006_2013_2013
20 000,00 € Ing. Imrich B Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
2. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-35-003_2013_2013
20 000,00 € Ľuboš B Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
2. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-42-003_2013_2013
20 000,00 € Mgr. Andrea Sz Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
1. Október 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_A-2013-66_2013_2013
20 000,00 € Jozef V Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra
1. Október 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_A-2013-67_2013_2013
20 000,00 € Pavol G Ministetstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra
26. November 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-51-007_2013_2013
20 000,00 € Miroslav M Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ Nitra
26. November 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-68-003_2013_2013
20 000,00 € Daniel D Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
29. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-19-003-SF_2014_2014
20 000,00 € Ján D Krajské riaditeľstvo PZ Nitra
29. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP20-003-SF_2014_2014
20 000,00 € Tomáš B Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
29. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-28-003-SF_2014
20 000,00 € Andrej P Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre