Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-37-003-SF_2014_2014
8 300,00 € Ing. Ľubica M.Š. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. Október 2014
zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_OMP-84-003_2014_2014
8 300,00 € Mgr. Gabriela Bučeková Ministerstvo vnútra SR – Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
22. Október 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_OMP-73-003-SF_2014_2014
8 300,00 € Mgr. Božena Bruchterová Ministerstvo vnútra SR – Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
22. Október 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_OMP-79-003-SF_2014_2014
8 300,00 € Bc. Roman Trenčanský Ministerstvo vnútra SR – Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
13. Január 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-26-023_2012_2012
8 298,48 € MB Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
13. Január 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-70-003_2012_2012
8 298,48 € Mgr.Juraj M Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
25. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-3-004_2012_2012
8 298,48 € Elena F Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
25. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-30-003_2012_2012
8 298,48 € Jana C Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
9. August 2019
Kúpna zmluva
CPNR-ZM_ON-2019-004936-056_2019_2019
8 200,00 € ZOOFRUCT, s. r. o. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
6. August 2014
Kúpna zmluva
CPNR_ZM_A-2014-46_2014_2014
8 000,00 € Darina L Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra
12. Júl 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_EO2-4-012_2012_2012
7 600,00 € Jozef P a manželka Gabriel P Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
24. Október 2023
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2023/001008-038
7 560,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) InDevel, s.r.o.
25. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2023/000561-009
7 250,00 € Ministerstvo vnútra SR BARISTOKRAT s.r.o.
6. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2023/00562-009
7 250,00 € BARISTOKRAT, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
27. Apríl 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2011-108_2011_2011
7 161,02 € INPEK s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_A-2015-75_2015_2015
7 000,00 € Mgr. Miroslava T Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Nitra
5. August 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_A-2015-74_2015_2015
7 000,00 € Ing. Július Vida Ministerstvo vnútra SR - Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
13. November 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_OMP_2019_006611_013
7 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Martin Svorad
28. Jún 2016
Dodatok k zmluve A/2010/08043 o výpožičke
Dodatok č. 2 k zmluve A/2010/08043
6 750,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Obec Beladice
5. Október 2020
D O H O D A o spôsobe úhrady nákladov vynaložených na získanie vzdelania
CPNR-OP-2020/010314-005
6 727,50 € stržm. Radko Gudába Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)