Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
KRPZ-PO_ZM_101-4-2011_2011
14 340,00 € Paliva a stavebniny, a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
21. November 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PO-2014-004114_2014
14 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mária Šoltésová
27. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP_2019-002758-004_2019
14 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Vladimír Bučko
27. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP_2019-002787-004_2019
14 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr Jana Klobušovská
15. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP_2019-002641-004_2019
13 500,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Pavol Heteš
28. November 2013
Kúpna zmluva
CPPO_ZM_137-ON-2013_2013
13 415,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Ministerstvo vnútra SR
3. Máj 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-EO1-162-088-2012_2012
13 000,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove Mgr. Mikuláš Baran
27. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-7-070-2013_2013
13 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Andrej Socha
16. August 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PO-7-153-2013_2013
13 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Peter Sim
20. Január 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PO-7-282-2013_2014
13 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Ján Petrík
23. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2018/002293-003_2018
13 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Michal Vaľuš
23. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2018/002386-003_2018
13 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Straka
30. Júl 2013
Dodatok č.14
CPPO_D14_1-2-2006_2013
12 838,68 € Letisko Košice - Airport Košice a.s. Ministerstvo vnútra SR
14. Jún 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-PO_ZM_136-2-2012_2012
12 724,00 € Tomáš Loy - PRIMÁT Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
30. November 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-PO_ZM_194-2-2012_2012
12 597,64 € Jozef Jurč Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
18. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PO-2015-004986_2015
12 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Marek Jura
18. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PO-2015-004944_2015
12 500,00 € Ministerstvo vnútra SR JUDr. Ľubomír Švarc
18. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PO-2015-004946_2015
12 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Marcel Ľach
19. Január 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2015-007186_2015
12 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Robert Kondrát
20. Apríl 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO-OMP-2016/003368-002
12 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Radoslav Sukeľ